Artikkelipyyntö

Tiedelehti Hybris etsii kirjoittajia tulevaan numeroonsa! Numeron teemana on HÄPEÄ

Tiedelehti Hybris etsii kirjoittajia tulevaan numeroonsa! Numeron teemana on HÄPEÄ

Häpeän tunne kumpuaa usein siitä, kun yksilö kokee epäonnistuneensa tai tehneensä sopimattoman teon. Tämä saattaa synnyttää arvottomuuden, nolouden, riittämättömyyden tai huonouden tunteita, jotka yhdessä tiivistyvät häpeäksi. Häpeä saattaa liittyä myös oman viiteryhmän tai yhteisön perinteisiin sekä historiaan. Häpeä voikin olla joko syvästi yksilöllinen tunne tai se voi tiettyyn rajaan asti määritellä kokonaisten yhteisöjen, jopa kansakuntien, itseymmärrystä. Samalla häpeän tunne auttaa yksilöä sisäistämään yhteiskunnan kollektiivisia käyttäytymissääntöjä. Häpeän tunteella voi siis olla myös myönteisiä seurauksia ihmisten välisen yhteistoiminnan kannalta.

Minkälainen tunne häpeä on psykologisesta viitekehyksestä katsottuna? Mitä tapahtuu, jos ei tunne häpeää? Kuinka kulttuurisidonnainen tunne häpeä on? Miten häpeää on käsitelty eri aikakausina? Onko häpeällä – tai myötähäpeällä – suomalaisessa kulttuurissa erityinen rooli? Miten häpeän ja kunnian käsitteet sivuavat toisiaan? Mitä tarkoittaa häpeällä kasvattaminen? Miten nykysukupolvien tulisi suhtautua edellisten sukupolvien toimien tuottamaan häpeään? Pitääkö meidän hävetä historiamme pimeitä hetkiä – ja mitkä selviytymisstrategiat saattavat lieventää näistä syntyneitä traumoja? Miten häpeän tunnetta on kuvattu taiteessa, esimerkiksi kaunokirjallisuudessa tai elokuvissa? Miten taide auttaa häpeän käsittelyssä?

Teema on tarkoitettu vapaasti ja laajasti tulkittavaksi. Toiveenamme on saada monipuolisesti artikkeliehdotuksia eri tieteenaloilta. Lähetä sivun mittainen synopsis aiheestasi viimeistään 8.2. osoitteeseen jussi.lahtinen(at)tuni.fi. Toimituskunta käsittelee saapuneet tarjoukset viikolla 6. Mukaan valittujen tekstien ensimmäisten versioiden deadline on 29.3. Tämän jälkeen kirjoitukset käyvät läpi toimituskierroksen, jonka päätteeksi kirjoittaja pääsee muokkaamaan tekstiä annetun palautteen pohjalta. Numero pyritään julkaisemaan viikolla 16. Tutkimusartikkeleiden lisäksi julkaisemme myös kirja-arvosteluita ja esseitä.