Artikkelipyyntö

Tiedelehti Hybris etsii kirjoittajia tulevaan numeroonsa! Numeron teemana on HENKISYYS

Kirjoituskutsu: Hybris 2/2020 HENKISYYS

Henkistä olentoa voidaan kuvata älylliseksi, sielulliseksi tai psyykkiseksi. Henkisyys taas on jotain, joka kuuluu hengen- tai sielunelämään. Ollessaan esimerkiksi vasemmistohenkinen, kristillishenkinen tai kansallishenkinen, yksilö sitoutuu tietyn ideologian tai uskonnon periaatteisiin – hän on siis ”hengessä mukana”. Henkisyys onkin vahvasti inhimillisyyteen kuuluva käsite, jonka kautta ihminen pyrkii jäsentämään todellisuutta. Joskus maailma saattaa muuttua ymmärrettäväksi vasta arkikokemuksen ylittävien, yliluonnollisten selitysten avulla. Tällöin turvaudutaan uskoon.

Onko henkisyyden määritelmä kokenut muutoksia vuosisatojen aikana? Entäpä miten uskonnon rooli ihmisten elämässä on muuttunut modernisaation myötä? Miten eri kulttuureissa henkisyys ymmärretään? Onko hengen ja ruumiin dualismi yhä edelleen länsimaisen filosofian, ja kulttuurin perusta? Mikä erottaa vahvan poliittisen vakaumuksen uskontunnustuksesta? Miten usko ja akateeminen tiede suhteutuvat toisiinsa? Minkälaisia vaihtoehtoja esimerkiksi New Age -liike, okkultismi tai esoteerisuus ovat tarjonneet henkiseen elämään? Miten elokuvat, kirjallisuus tai musiikki käsittelevät henkisyyttä?

Teema on tarkoitettu vapaasti ja laajasti tulkittavaksi. Toiveenamme on saada monipuolisesti artikkeliehdotuksia eri tieteenaloilta. Lähetä sivun mittainen synopsis aiheestasi viimeistään 29.5. osoitteeseen jussi.lahtinen(at)tuni.fi. Toimituskunta käsittelee saapuneet tarjoukset kesäkuun ensimmäisen viikon aikana. Mukaan valittujen tekstien ensimmäisen version deadline on 9.8. Tämän jälkeen kirjoitukset käyvät läpi toimituskierroksen, jonka päätteeksi kirjoittaja pääsee muokkaamaan tekstiä annetun palautteen pohjalta. Numero julkaistaan elo-syyskuun vaihteessa. Tutkimusartikkeleiden lisäksi julkaisemme myös kirja-arvosteluita ja esseitä.

http://hybrislehti.net/