Artikkelipyyntö

Tiedelehti Hybris etsii kirjoittajia tulevaan numeroonsa! Numeron teemana on KUOLEMA

Tiedelehti Hybris etsii kirjoittajia tulevaan numeroonsa! Numeron teemana on KUOLEMA

Kuolema on luonnollinen osa elämää – se joka syntyy, myös kuolee. Nykymaailmassa kuolema on kuitenkin useimmiten piilossa sairaaloissa. Elämän päättyminen ei näin ole näkyvä osa arkeamme, ja jos kohtaamme kuolemaa, tulee se useimmiten vastaan yllättäen ja traagisten tapahtumien seurauksena. Toisaalta pitkäaikaissairauksien kautta kuolema saattaa olla henkisesti läsnä ihmisen arjessa pitkäänkin. Vaikka kuolema on elämän luonnollinen jatke, on se myös suurelle osalle ihmisiä yksi pelottavimmista, mystisimmistä ja kiehtovimmista ilmiöistä. Elämän jälkeistä onkin pyritty aina selittämään. Joissain kulttuureissa kuolema käsitetään maallisen elon päätökseksi, toisissa uskotaan jälleensyntymiseen. Lääketieteessä taas kuolema tarkoittaa yksinkertaisesti, että elimistön toiminnot lakkaavat lopullisesti.

Miten erilaiset uskonnot ja kulttuurit suhtautuvat kuolemaan? Miten eri aikakausina elämän jälkeistä on pyritty selittämään? Miksi kuolemakuvasto vaihtelee niin paljon erilaisten yhteisöjen piirissä?  Miten kuolemaa on esitetty taiteessa ja kirjallisuudessa? Mitkä symbolit on liitetty kuolemaan erilaisissa kulttuureissa ja eri aikoina? Miksi kaiken elämän päätepiste – maailmanloppu – kiehtoo ihmisiä? Miten yhteiskunnan sekularisoituminen vaikuttaa kuolemakäsityksiin? Miksi taas kuolemattomuus on niin monen unelma? Onko kuolemanpelko modernin maailman ilmiö? Miten tätä pelkoa hoidetaan sotakentillä tai muilla konfliktialueilla? Tuntevatko muut eläimet pelkoa elämän päättymisestä? Miten ilmastokriisi vaikuttaa kuolemakäsityksiimme? Onko hyvinvointivaltio muuttanut tapaamme kohdata kuolemaa? Mihin nykypäivän suomalaiset lopulta kuolevat – ja miten sosioekonominen asema vaikuttaa tähän?

Teema on tarkoitettu vapaasti ja laajasti tulkittavaksi. Toiveenamme on saada monipuolisesti artikkeliehdotuksia eri tieteenaloilta. Lähetä sivun mittainen synopsis aiheestasi viimeistään tiistaina 8.2. osoitteeseen jussi.lahtinen(at)tuni.fi. Toimituskunta käsittelee saapuneet tarjoukset viikolla 6. Mukaan valittujen tekstien ensimmäisten versioiden alustava deadline on 19.4. Tämän jälkeen kirjoitukset käyvät läpi toimituskierroksen, jonka päätteeksi kirjoittaja pääsee muokkaamaan tekstiä annetun palautteen pohjalta. Numero pyritään julkaisemaan toukokuun 2022 aikana. Tutkimusartikkeleiden lisäksi julkaisemme myös kirja-arvosteluita ja esseitä. Toivomme mukaan myös teemaan liittyvien klassikkoteosten arvioita/uudelleentulkintoja.