Artikkelipyyntö

Tiedelehti Hybris etsii kirjoittajia tulevaan numeroonsa! Teemana LUONTO

Tiedelehti Hybris etsii kirjoittajia tulevaan numeroonsa (1/2020)! Numeron teemana on LUONTO

Käsite ’luonto’ on vanhassa suomalaisessa mytologiassa tarkoittanut suojelushaltijaa ja se on alunperin johdettu verbistä luoda. Nykykielessä käsitteellä on kaksi vakiintunutta merkitystä. Ensinnäkin luonnolla viitataan eläin- ja kasvikuntaan sekä ympäristöön, jota ihminen ei ole muokannut. Toisekseen luonnolla tarkoitetaan ihmisyksilöiden luonteenlaatua tai yleisemmällä tasolla ihmislajille tyypillisiä henkisiä ominaispiirteitä. Tiedelehti Hybris etsii kirjoittajia seuraavaan numeroon, jossa keskiössä on tämä monimerkityksellinen käsite.

Ovatko ihminen ja luonto toistensa vastakohtia? Voiko ihmisen erottaa muusta eläinkunnasta omaksi itsenäiseksi olennokseen? Miten ihmisluontoa on pyritty määrittelemään, tulkitsemaan ja muokkaamaan? Mitä tarkoittaa ihmiskeskeisen tiedekäsityksen hylkääminen? Ovatko tuotantoeläimet osa luontoa? Millaisia merkityksiä kaupunkilaiset antavat luonnolle? Miten ilmastonmuutos ja puhe ilmastokriisistä vaikuttavat luontosuhteeseemme? Voiko kapitalistinen talousjärjestelmä toimia kestävän kehityksen logiikan mukaisesti? Miten ihmisen ja luonnon suhdetta on kuvattu ja selitetty esimerkiksi myyteissä, kaunokirjallisuudessa tai elokuvissa?

Teema on tarkoitettu vapaasti ja laajasti tulkittavaksi. Toiveenamme on saada monipuolisia artikkeliehdotuksia eri tieteenaloilta. Lähetä sivun mittainen synopsis aiheestasi viimeistään 5.2. osoitteeseen jussi.lahtinen(at)tuni.fi. Toimituskunta käsittelee saapuneet tarjoukset viikon 6 aikana. Mukaan valittujen tekstien deadline on 25.3. Tämän jälkeen kirjoitukset käyvät läpi toimituskierroksen, jonka päätteeksi kirjoittajilla on vielä viikko aikaa muokata tekstejään annetun palautteen pohjalta. Artikkeleiden lisäksi julkaisemme myös kirja-arvosteluita.

https://hybrislehti.net/