Artikkelipyyntö

Tiedelehti Hybris etsii kirjoittajia tulevaan numeroonsa, teemana sukupuoli

Tiedelehti Hybris hakee nyt kirjoittajia joulukuussa ilmestyvään numeroonsa.

Numeron 3/2018 teema on SUKUPUOLI

Miten sukupuolen katsotaan määräytyvän kulttuurisesti? Miten sukupuoli-identiteetti koetaan? Onko se jatkumo naisesta mieheen ja miehestä naiseen vai myös jotain muuta? Millaisia pelkoja, uskomuksia, rajoituksia ja vaatimuksia sukupuoleen on liitetty menneinä aikoina eri kulttuureissa? Entä nykyään? Miksi nyky-Suomessa juuri miesten riski syrjäytyä on suurempi kuin naisten? Miksi poikien koulumenestyksestä kannetaan huolta? Millaisia seurauksia sukupuolen tilastoinnilla on ja miten sukupuoleen liittyviä luokitteluja tulisi kehittää? Millainen on #metoo-kampanjan perintö Suomessa ja muualla? Miten sukupuolten välinen tasa-arvo edistää maailmanrauhaa?

Teema on tarkoitettu vapaasti ja laajasti tulkittavaksi. Toiveenamme on saada monipuolisia juttuehdotuksia eri tieteenaloilta. Lähetä sivun mittainen synopsis aiheestasi viimeistään 30.9. osoitteeseen josefina.sipinen(at)uta.fi. Toimituskunta käsittelee saapuneet tarjoukset viikon 40 aikana. Mukaan valittujen tekstien deadline on 21.11. Tämän jälkeen kirjoitukset käyvät läpi toimituskierroksen, jonka päätteeksi kirjoittajilla on vielä viikko aikaa muokata tekstejään annetun palautteen pohjalta. Artikkeleiden lisäksi julkaisemme myös kirja-arvosteluita.

Hybriksen viimeisin numero (2/2018) ilmestyi 31.8. teemalla ”Tulevaisuus”. Tähän ja aiempiin numeroihin voi tutustua osoitteessa www.hybrislehti.net. Meidät löytää myös Twitteristä @hybrislehti ja Facebookista. Hybriksen kirjoittajaohjeet löytyvät täältä