Työpaikkailmoitus

Tieteenala-asiantuntija (humanistiset alat) ajalle 1.1.2015 – 31.12.2015

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto laajentaa palveluitaan humanistisille aloille ja etsii tieteenala-asiantuntijaa vuoden määräaikaiseen tehtävään (1.1.2015 – 31.12.2015). Tehtävä saattaa jatkua määräajan päättymisen jälkeen, jos tietoarkisto saa siihen haettua lisärahoitusta.

Tieteenala-asiantuntijan tehtävä laajentaa tietoarkiston palveluja humanistisille aloille. Tieteenala-asiantuntija osallistuu tutkijakyselyn suunnitteluun ja raportoi kyselyn pohjalta humanististen alojen tutkijoiden aineistojen hallinnan, jatkokäytön ja arkistoinnin käytännöistä. Lisäksi tehtäviin kuuluu tietoarkiston palveluiden esittely, aineistojen hankkiminen arkistoitavaksi, arkistointia koskevat neuvottelut alan tutkijoiden kanssa sekä perehtyminen muiden maiden vastaaviin humanististen alojen arkistopalveluihin.

Hakijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa humanistisilta aloilta, työkokemusta tutkimushankkeista (erityisesti aineistojen keräämisestä, käsittelystä ja analysoinnista), organisointikykyä, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja suomeksi ja englanniksi sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia.

Arvostamme taitoa tuottaa oppimateriaalia, arkistoalan osaamista sekä tekijänoikeus- ja tietosuojalainsäädännön tuntemusta.

Humanistisille aloille laajentumisessa painopiste on aluksi historian tutkimuksen aineistoissa.  Hakijalle luetaan eduksi humanististen alojen tutkimuksen ja erityisesti aineistojen monipuolinen tuntemus (esimerkiksi historia, nykykulttuuri, uskonto, muistitieto, taide, kerronta). Tieteenala-asiantuntijan tehtävään ei sisälly tieteellistä tutkimustyötä. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tehtävän alaan liittyvät julkaisut ja esitelmät.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työssä suoriutumisen perusteella. Tehtävän alustavaksi vaativuustasoksi on määritelty muun henkilöstön järjestelmässä taso 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää viimeistään 6.11.2014 klo 15.45 yliopiston sähköisellä lomakkeella (linkki Tampereen yliopiston hakuilmoituksessa). Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo ja selvitys tietoteknisistä valmiuksista.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Arja Kuula-Luumi (040 190 1438, ) tai johtaja Sami Borg (050 345 0811,  )