Työpaikkailmoitus

Toimitussihteeri-taittajaa lehteen Tekniikan Waiheita

Tekniikan Waiheita -lehti hakee TOIMITUSSIHTEERI–TAITTAJAA

Tekniikan Waiheita -lehti hakee seuraajaa pitkäaikaiselle toimitussihteeri-taittajalleen. Toimitussihteeri-taittajan tehtäviin ovat kuuluneet mm. aineiston oikoluku ja kielenhuolto, kuvankäsittely, julkaisun ulkoasun suunnittelu ja taitto, painoaikatauluista huolehtiminen sekä Tekniikan Historian Seuran verkkosivujen päivitys lehteä koskevin osin. Työ on projektimaista lehden ilmestymisaikataulun mukaan (neljä numeroa vuodessa).

Tehtävä edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa sekä vankkaa taitto- ja kuvankäsittelykokemusta (Adobe InDesign ja Photoshop). Kokemus tieteellisen lehden toimittamisesta katsotaan eduksi.

Tehtävästä maksetaan korvaus. Yksityiskohtaisempia tietoja tehtävästä, hakumenettelystä ja korvauksesta saa päätoimittajalta sekä Tekniikan Historian Seuran puheenjohtajalta. Lisätietoja tehtävän sisällöstä saa myös toimitussihteeriltä.

 

Katariina Mauranen, päätoimittaja

Puh. +358 40 765 1457 (iltaisin)

 

Petri Paju, puheenjohtaja

puh. 02 333 5712

 

Terhi Ketolainen, toimitussihteeri