Artikkelipyyntö

Tunteva tuote. Näkökulmia tuotantoeläimiin ja eläinteollisuuteen

Artikkelityöpaja 6.–7.5.2020, Turun yliopisto

Eläinteollisuuden historiaa tarkasteleva Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke Culture of Unsustainability (Unsus) kutsuu kirjoittajia suomenkieliseen artikkelikokoelmaan ”Tunteva tuote”. Hanke järjestää toukokuussa 2020 Turussa kaksipäiväisen työpajan, jossa työstetään artikkeliaihioita. Työpajan yhteydessä kuullaan teurastuksen ja lihansyönnin historiaa tutkivan apulaisprofessori Karen Lykke Sysen (Oslon yliopisto) keynote-luento ”From farm slaughter to industrial slaughter in Norway 1870-2015: Environmental impacts and cultural change”.

Työpajan nimi viittaa sosiologi Rhoda Wilkien käsitteeseen sentient commodity. Tällä käsitteellä Wilkie on halunnut kiinnittää huomiota tuotantoeläinten ristiriitaiseen asemaan ja niihin neuvotteluihin, jotka tähän asemaan kytkeytyvät niin kognitiivisella kuin emotionaalisellakin tasolla. Tuotantoeläimet ovat ihmisen vallassa, mutta oman elämänsä subjekteja, eläviä ja tuntevia olentoja.

Haemme kirjaan artikkelikäsikirjoituksia, joissa eläintuotantoa tarkastellaan historiallisista, yhteiskunnallisista tai kulttuurisista näkökulmista. Mahdollisia teemoja ovat esimerkiksi:

●        Eläintuotannon historia ja muutokset

●        Nykyisen eläintuotannon käytännöt

●        Tuotantoeläimen elämä ja kuolema

●        Ihmisten ja tuotantoeläinten muuttuvat suhteet koneistumisen ja teollistumisen aikana

●        Eläinperäiset tuotteet, niihin liittyvä mainonta ja mielikuvat

●        Tuotantoeläinten kulttuuriset representaatiot

●        Kuluttajien käsitykset eläintuotannosta

●        Eläintuotanto ja ympäristökysymykset

Kirja on tarkoitus julkaista suomalaisessa jufo 2 -tasolla olevassa tiedekustantamossa.

Aikataulu:

Enintään 300 sanan abstraktit pyydetään lähettämään 15.1.2020 mennessä kirjan toimittajille Taija Kaarlenkaskelle ja Otto Latvalle (ks. yhteystiedot alla). Tieto abstraktin hyväksynnästä kevään työpajaan lähetetään viimeistään 1.2.2020. Työpajaa varten artikkelista kirjoitetaan 2–4 sivun mittainen synopsis, josta käyvät ilmi kysymyksenasettelu, teoreettiset ja metodologiset lähestymistavat sekä keskeiset aineistot. Synopsis lähetetään 1.4.2020 mennessä, ja toimittajat jakavat ne kaikille työpajan osallistujille keskustelun pohjaksi. Kokonainen käsikirjoitus lähetetään toimittajille 30.11.2020 mennessä.

Lisätietoja ja abstraktien palautukset:

FT Taija Kaarlenkaski: , puh. 050 3246852

FT Otto Latva: , puh. 050 5717422

Culture of Unsustainability: Animal Industries and the Exploitation of Animals in Finland since the Late Nineteenth Century

Suomen Akatemian rahoittama hanke, 1.9.2019–31.8.2023