Työpaikkailmoitus

Tutkija Turun museokeskukseen

Tutkija Turun museokeskukseen

Tehtävän kuvaus
Tutkijan tehtävänä on kulttuurihistoriallisen kokoelman hallintaan, tutkimukseen ja asiakaspalveluun liittyvät tehtävät. Lisäksi tutkija edistää kokoelman monikanavaista saavutettavuutta ja vuorovaikutuksellista kokoelmatyötä sekä osallistuu kokoelmatyön kehittämiseen. Tehtäviin kuuluu myös monipuolista asiakas- ja tietopalvelua. Tutkija osallistuu museon yleisötyöhön ja julkaisutoimintaan.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä tehtävään soveltuva työkokemus.

Korkeakoulututkinnon tulee sisältää museoalan oppiaineita sekä arvosanan museologiasta. Hakijalta edellytetään työkokemusta museoalalta ja erityisesti kokoelmatyöstä. Lisäksi edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Toisaalta yhteisissä projekteissa, työryhmissä ja asiantuntijatehtävissä työskentely edellyttää toimivia vuorovaikutustaitoja ja hyvää yhteistyökykyä. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen taito ja kyky kommunikoida ruotsin kielellä.

Eduksi luetaan kyky tulla hyvin toimeen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden, nopeasti muuttuvien projektien ja erilaisten prosessien kanssa. Perehtyneisyyttä aineelliseen kulttuuriperintöön.
Lisätiedot:
http://old.kuntarekry.fi/AvoimetTyopaikat/Sivut/Jobs.aspx?JobId=TKU00-44-1-16&JobLanguage=fi_FI