Artikkelipyyntö

Vieras vaarallinen uskonto -työpaja

CFP

Kutsu työpajaan

Vieras vaarallinen uskonto -työpaja

Aika: 5.–6.10.2017

Paikka: Turun yliopisto ja Scandic Julian Å Sali

 

Vihan pitkät jäljet -Argumenta-hanke on kaksi vuotta kestävä keskustelu vihapuheen, polemiikin ja vastakkainasettelun kulttuurisista juurista ja kielellisistä käytännöistä. Lähestymme hankkeessa ajankohtaisia kysymyksiä vihan ja kaunan vaikutuksista yhteiskuntaan asettamalla ne historialliseen perspektiiviin, sillä näitä ajankohtaisia teemoja on selitetty ja ratkaistu esimerkiksi keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuksessa. Hankkeen tarkoitus on saada esimodernin ja nyky-yhteiskunnan tutkijat keskustelemaan näistä teemoista yli aikakausi- ja tieteenalarajojen.

     Hanke järjestää lokakuussa 2017 kaksipäiväisen työpajan, jonka aiheina ovat uskonto, uskonnollinen ja etninen toiseus ja uskontoon perustuva vastakkainasettelu. Uskonnollisessa konfliktissa vallalle pääsevät usein argumentaation tavat, jotka kieltävät yhteistyön ja kompromissin mahdollisuudet. Työpajassa on tarkoitus käydä läpi historiallisia ja ajankohtaisia tapauksia, jotka ovat johtaneet joko uskonnollis-etnisten jännitteiden kiristymiseen tai vaihtoehtoisesti niiden lieventymiseen. Työpajan keynote-puhujat ovat: Tuomas Martikainen, FT, dosentti, Siirtolaisinstituutin johtaja; Kurt Villads Jensen, keskiajan tutkimuksen professori, Tukholman yliopisto ja Elina Pirjatanniemi, kansainvälisen oikeuden professori ja Ihmisoikeusinstituutin johtaja, Åbo Akademi. Tarkempi selostus työpajasta ja sen rakenteesta löytyy osoitteesta https://vihanpitkatjaljet.net/vieras-vaarallinen-uskonto-cfp/.

     Kutsumme työpajaan tutkijoita, jotka ovat kiinnostuneita edellä mainituista teemoista. Pyydämme työpajasta kiinnostuneita tutkijoita lähettämään 200–300 sanan pituisen esittelyn omista tutkimusteemoistaan. Esittelyyn tulee liittää nimi, tutkimusala ja yhteystiedot. Lisäksi pyydämme ehdotuksen lähettäviä merkitsemään osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/8383601695DD9ECE.par toiveensa siitä, mihin työpajan tutkijaryhmistä mieluiten osallistuisi. Varaamme oikeuden muokata ja yhdistellä työpajan tutkijaryhmiä lopullisen osallistujamäärän ja heidän aiheidensa perusteella.

     Ehdotukset tulee lähettää 31.3.2017 mennessä osoitteeseen: . Samasta osoitteesta voi myös kysellä lisätietoja. Työpajaan valitaan osallistujia sekä ehdotusten perusteella että kutsumenettelyllä.

 

Työpajan järjestäjä:

Turun yliopiston Vihan pitkät jäljet -Argumenta-hanke

 

https://vihanpitkatjaljet.net/

https://www.facebook.com/vihanpitkatjaljet