Työpaikkailmoitus

Yliarkkitehti Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osastolle

Yliarkkitehdin tehtävänä on vastata restaurointien, korjausten ja ylläpidon ohjauksesta ja restaurointipolitiikan kehittämisestä pääpainotusalueenaan valtiolle strategiset kulttuurihistorialliset kiinteistöt, sekä ohje- ja opasaineistojen kehittämisestä ja laatuvaatimuksista.

Tehtävään kuluu olennaisena osana myös Seurasaaren ulkomuseoalueen kokonaissuunnittelu yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lisäksi tehtävään sisältyy korjausrakentamisen ja restauroinnin neuvontaa, tietojärjestelmien sisällön ylläpitoa, osallistumista alan koulutukseen, viestintään ja sidosryhmäyhteistyöhön.