Kirjoituksia Agricolassa:

Suomalaiset ja Pohjois-Amerikan Asutuskolonialismi

Lisätty 15.5.2020 | Ilmoitus

Artikkelikutsu Suomalaiset ja Pohjois-Amerikan Asutuskolonialismi Rani-Henrik Andersson ja Janne Lahti, toim. Suomessa on viime aikoina käyty kiihtyvää keskustelua kolonialismista, sen ilmenemistavoista ja roolista Suomen historiassa. Yksi keskeinen teema jota ei ole vielä lähemmin tarkasteltu on suomalaiset ja suomalaisuus Pohjois-Amerikan asutuskolonialismin viitekehyksessä. Sijoittamalla suomalaiset ”asuttajat” – siirtolaiset, tiedemiehet, tutkimusmatkailijat virkamiehet, kauppiaat ym. – Pohjois-Amerikan historiaan nimenomaan […]

HAik teemanumero: Kolonialismi ja Suomi

Lisätty 12.2.2019 | Ilmoitus

Artikkelikutsu: Kolonialismi ja Suomi Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero 4/2020 käsittelee Suomea ja kolonialismin historiaa. Tarkoituksena on kartoittaa kolonialismin historiaa suomalaisessa viitekehyksessä ja osallistua viimeaikaiseen keskusteluun kolonialismin merkityksestä Suomen historiassa ja sen tutkimuksessa. Toivomme artikkeliehdotuksia, jotka käsittelevät Suomen ja suomalaisten (valtio, yhtiöt, organisaatiot, ryhmät ja yksilöt) harjoittamaa kolonialistista toimintaa ja osallisuutta eri aikoina ja eri imperiumien palveluksessa. […]