Alkuun on syytä tehdä muutama käsitteellinen huomio. Arvosteltavan kirjan nimi kuuluu Johdatus asiakirjahallinnan tutkimukseen. Asiakirjahallinta onkin hyvä termi kuvaamaan asiakirjojen dokumentoinnin ja tutkimuksen nykyluonnetta. Suomalaisessa keskustelussa asiakirjahallinnan käsite on silti suhteellisen nuori ja jäänyt viime aikoihin saakka arkisto-termin varjoon. Arkistotoimi ja asiakirjahallinta ovat Suomessa perinteisesti olleet hyvin lähellä toisiaan, minkä seurauksena arkisto on vakiintunut molempiin […]

Lue lisää