Tässä kirja-arvostelussa en keskity kirjan sisältöön, josta on jo julkaistu lukuisia arvosteluja, vaan Hanna Parviaiseen (1874–1938). Tarkastelen ja pohdin sitä, miten kirjoittaa vain vähän sirpaleisia jälkiä jättäneestä elämästä. Sivuutan tässä arvostelussa myös kokonaan keskustelun esimerkiksi Hanna Parviaisen oikeudesta jäädä unohdetuksi. Henkilöhistoriaa voi rakentaa kuvaamalla aikakauden yleisiä elämänkulkuja, tapoja ja ilmapiiriä. Tämä on oivallinen tapa maalata […]

Lue lisää