Suomessa on tehty erilaisia versiointeja ja tulkintoja myöhäisrautakauden vaatetuksesta jo 1800-luvun lopulta saakka. Tieto suomalaisista muinaispuvuista ja arkeologisista rautakauden tekstiileistä on ollut tähän asti varsin hajallaan ja hankalasti saavutettavissa, joten tämän tiedon yksiin kansiin kokoavalle teokselle on ollut selkeä tarve. Kirjassa keskitytään erityisesti Suomen alueen myöhäisrautakautiseen (n. 800-1150/1300 jaa.) aineistoon ja sen ennallistamiseen ja tekniikoihin. […]

Lue lisää