Teoksen kirjoittaja Mai Allo on alkuperäiseltä koulutukseltaan taloustieteen lisensiaatti, mutta hän viimeistelee parhaillaan kandidaatintutkintoa fysiikasta. Allo on toiminut myös Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen tuntiopettajana ja tutkimusavustajana. Kirjoittajan sanoin teoksen tarkoituksena on ”nostaa esiin useampia syitä sille, että jollakin Suomesta lähteneellä tutkimusalalla on tehty läpimurtoja ja keksitty rahaa tuottavia sovelluksia” (s. 11). Sanoma hukkuu kuitenkin paikoitellen […]

Lue lisää