”Inkerinsuomalaiset ovat Suomesta Inkeriin noin 300 vuoden aikana muuttaneiden suomalaisten jälkeläisiä”. Näillä sanoilla Inkerin kirkon neljä vuosisataa –teoksen toimittajat aloittavat kirjan kuvaamisen takakannessa. Lähtökohta on tärkeä tehdä selväksi heti alussa, sillä suomalaisten tietämys Inkeristä ja inkeriläisistä on yleisesti ottaen varsin heikko. Kirja nimi on hieman harhaanjohtava, minkä seikan tekijätkin toteavat. Inkerin kirkkoa ei ollut olemassa […]

Lue lisää