Viime aikoina on käyty keskustelua antiikin materiaalisen kulttuurin opintokokonaisuuden lakkauttamisesta Helsingin yliopistossa. Lakkautusta kuitenkin valmistellaan puutteellisen perehtymisen ja huonon tiedonkulun merkeissä.

Lue lisää

Vuoden 2010 yliopistouudistuksen tarkoitus oli lisätä autonomiaa, mutta toisin kävi. Lopulta nimittäin ns. kasvottomat markkinat alkoivat “puhua” kampuksilla entistä avoimemmin. Monien Fantastisen yliopistouudistuksen kirjoittajien mielestä sellaiset termit kuten “huippuyliopistot”, “huippututkimus”,“projektityö”, “rekrytointi” ja “pisteytys” arkipäiväistyivät ensin kielenkäytössä, sitten käytännössä: ne sirpaloivat tutkimuksen ja opetuksen, koko akateemisen maailman. Varsinkin Arto Nevala ja Jukka Korpela ovat (ainakin joensuulaisessa […]

Lue lisää

Naisten aika pääotsikkona luo heti kuvan siitä, että sisältö kertoo ajankohdasta, jolloin on naisten vuoro vaikuttaa. Naisten aika määritelläänkin heti kirjan johdannon alussa koskemaan aikaa 1900-luvun taitteen molemmin puolin, jolloin ”naiset toimivat aktiivisesti omien oikeuksiensa ja Suomen itsenäistymisen puolesta.” Näihin kahteen pyrkimykseen yhdistyi lisäksi naisten opinhalu. Naisten aikaa käsitellään melko kattavasti johdannossa, jossa esitellään lyhyesti […]

Lue lisää