Tieteenfilosofian tutkijana FT Inkeri Koskinen on ja hyvin sopiva esittämään kysymyksen, mikä tekee tieteestä tiedettä.  Koskinen käsittelee kahdeksassa luvussa monenlaisia julkaistuja Suomen historiaan liittyviä esityksiä, joita tiedepiireissä pidetään näennäistieteellisinä ja ehkä kaunokirjallisina. Näennäistiedettä ei voi määritellä kattavasti. Koskinen lähtee liikkeelle tieteenfilosofi Sven Ove Hanssonin kuvailevasta määritelmästä, jonka mukaan näennäistiede ensinnäkin käsittelee sellaisia asioita, joita jokin […]

Lue lisää