Kokoomateos Johdatus sosiologian perusteisiin pyrkii esittelemään lukijoilleen nykyisen sosiologian olennaisimpia teemoja. Kokoomateoksessa avattuja teemoja ovat esimerkiksi työelämä, poliittinen päätöksenteko, talous ja eriarvoisuus. Näiden lisäksi nostetaan esille kulutusta, terveyttä, perhettä, etnisyyttä, rikollisuutta, hyvinvointivaltiota ja globalisaatiota koskevia kysymyksiä. Kirja perehdyttää alan termistöön. Teoksessa viitataan paljon alan perinteisiin klassikkoihin, joita ovat Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber ja […]

Lue lisää