Suuri osa ihmisen ympäristökuormituksesta liittyy tavalla tai toisella asumiseen. Kestävät asumisratkaisut ovatkin moninaisen tutkimuksen kohteena. Ympäristösosiologi Jarno Valkosen kirja Mökin kanssa ajattelu tarkastelee ”normaaliasumisen” infrastruktuureja, ympäristökuormaa ja vaihtoehtoja mökkiasumisesta käsin. Valkosen kirja on kirjoitettu koronapandemian aikana, etätyössä Inarijärven saaressa sijaitsevalla mökillä. Kirja kytkeytyy myös Valkosen vetämään jäteyhteiskuntaa tarkastelevaan akatemiahankkeeseen. Kirjan tehtäväksi asetetaan ympäristösosiologisen mielikuvituksen kehittäminen […]

Lue lisää

Muutama lasillinen runnin vettä Jo ennen varsinaisten rakennettujen kylpylöiden perustamista, ihmiset riensivät juomaan mineraalipitoisten vesilähteiden vettä, koska he uskoivat sen terveyttä edistäviin vaikutuksiin. Turkulaiset kävivät jo 1600-luvun lopulla juomassa terveysvettä Kupittaan lähteestä. Iisalmen runnin lähde houkutteli sairaita ja terveydestään huolehtivia eri puolilta Suomea 1700-luvun alusta asti eli paljon aikaisemmin varsinaisen Runnin kylpylaitoksen perustamista. Runni, ruotsiksi […]

Lue lisää