Viron kansalliskirjaston digitaaliarkisto.

Palvelu kokoaa yhteen yleisten kirjastojen digitoimaa aineistoa. Suurin osa aineistosta on kirjastojen kotiseutukokoelmiin kuuluvaa materiaalia. Aineisto on vapaasti käytettävissä ja linkitettävissä. Digi-palvelussa oleva aineisto on löydettävissä myös Finna.fin kautta.

Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistyksen digitoimaa ja hakemistoittamaa kirkonkirja-, tuomiokirja-, sotilasasiakirja ja läänintiliaineistoa.

Osa Lappeenrannan maakuntakirjaston kotiseutukokoelma Carelican aineistosta. Alueellisesti kokoelma käsittää nykyisen Etelä-Karjalan, Karjalankannaksen Kurkijoelta etelään sekä Inkerin.

SKS:n kirjaston kokoelmista digitoituja kansanperinnejulkaisuja, kansankirjoittajien teoksia ja kaunokirjallisuutta sekä kirjaston kartuntaluetteloita. Pääosa aineistosta on peräisin 1800-luvulta. Digikirjasto sisältyy Kansalliskirjaston ylläpitämään Doria-palveluun.

Satojen ruotsalaisten ja norjalaisten museoiden kokoelmat saatavilla yhdestä käyttöliittymästä. Kuvia, videoita, audiomateriaaleja, esinekuvia.

Laaja valikoima digitoituja virolaisia sanomalehtia vuosilta 1821-1944. Lisäksi Viron ulkopuolella julkaistuja virolaisia lehtiä 1990-luvulle saakka.

Valtiopäiväasiakirjoista löytyvät eduskunnassa käsiteltyjen asioiden asiakirjat, täysistuntopöytäkirjat ja puheet sekä asiahakemistot. Asiakirjoja voi etsiä vapaatekstihaulla rajausmahdollisuuksia käyttäen tai ladata halutut asiakirjat omalle laitteelle.

Kansallisarkiston kehittämä ja ylläpitämä verkkopalvelu keskiaikaisista Suomea koskevista asiakirjoista. Palvelu sisältää aineistoa 800-luvulta vuoteen 1530 saakka

Doria on Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkistopalvelu, jossa on useiden eri organisaatioiden aineistoja.

Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimus- ja julkaisuyksikkö, joka laatii korkeatasoisia, tieteelliset vaatimukset täyttäviä editioita suomalaisen kirjallisuuden klassikoista.

Sivustolla on löydettävissä yli 3000 runoa 1700-luvulta. Kirjailijoita voi hakea nimen, syntymäajan ja sukupuolen mukaan, ja teoksia otsikoiden ja ensimmäisen lauseen mukaan sekä teemoittain ja genreittäin.

Suomen ulkopolitiikan verkkoarkisto koostuu Suomen ulkopolitiikan kronologiasta ja keskeisten ulkopoliittisten toimijoiden puheista. Suomen ulkopolitiikan kronologia on koottu Yearbook of Finnish Foreign Policy -julkaisusta, jossa sitä julkaistiin vuodesta 1973 lähtien. Ulkopoliittisia puheita on koottu arkistoon asiakirjoja luovuttavien tahojen kotisivuilta ja arkistoista. Arkistossa on presidentin, pääministerin, ulkoministerin, ulkomaankauppa- ja kehitysministerin, puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan puheita.

Suomalaisen kodin ja arjen muutoksesta 1900-luvun aikana kertova sivusto

Elektra sisältää kotimaisten tieteellisten lehtien artikkeleita. Aineisto on käytettävissä sekä Doria-palvelun että Arto-tietokannan kautta.

Bildarvet-projektin tavoitteena on saattaa Internetin kautta suomenruotsalainen kuvaperintö tutkijoiden saataville ja siten liittää se tärkeänä resurssina yhteiseen kansalliseen kuvaperintöömme. Kuvien valintakriteereinä on ollut saattaa vaikeasti saatava kuvamateriaali tutkijoiden käyttöön ja siten suojata vanhempia arvokkaita ja usein kysyttyjä kuvakokoelmia kulumiselta.

Elias Lönnrotin (1802 - 1884) kirjeenvaihto avaa ainutlaatuisen näkymän 1800-luvun suomalaisen oppisivistyneistön maailmaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julkaisee kirjeiden faksimilet ja transkriptiot, joita on täydennetty kommentaarein. Aineisto on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa xml-tiedostoina. Ensimmäisessä vaiheessa julkaistaan Lönnrotin kirjoittamat noin 1800 yksityiskirjettä vaastanottaja kerrallaan. Kokoelma täydentyy jatkuvasti

Elinkeinoelämän keskusarkiston digitoitujen aineistojen kokoelma.

Tietokanta sisältää tietoa Suomessa esitetyistä elokuvista ja muista kuvaohjelmista sekä niiden tekijöistä. Sisältää myös kuvia ja liikkuvaa kuvaa.

Elore on folkloristiikan ja sen lähialojen kannalta kiinnostavia tieteellisiä kirjoituksia julkaiseva avoin verkkolehti.

Suomen kivikautta käsittelevä sivusto

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin palvelu julkaisee Suomen audiovisuaalista historiaa. Keskeisenä aineistona ovat elokuva-arkiston sekä radio- ja televisioarkiston kokoelmat. Sivustolta löytyy dokumenttielokuvia, uutiskatsauksia, mainosfilmejä ja fiktioelokuvia. Ajallinen painopiste on suomalaisen elokuvan kultakaudesta 1960-luvulle.

Suomen pronssikautta käsittelevä sivusto

Ennen ja nyt – historian tietosanomat on tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee referee-artikkeleita, tieteellisiä artikkeleita ja katsauksia sekä haastatteluja, arvosteluja ja keskustelupuheenvuoroja