Intialaista filosofiaa uutena suomennoksena

Patañjalin Yoga-sÅ«tra – Joogan filosofia on ensimmäinen suomeksi ilmestynyt Patañjalin Yoga-sÅ«triin perustuva teos, joka on käännetty suoraan alkuperäiskielestä suomeksi. Uudessa suomennoksessa paneudutaan vanhaan intialaiseen filosofiaan joka on merkittävä etenkin joogan harjoittajille. Tulkinnoissa on käytetty apuna useita klassisia sekä muutamia moderneja kommentaattoreita.

Broo, Måns (toim.): Patañjalin Yoga- sÅ«tra – Joogan filosofia. Gaudeamus, 2010. 246 sivua. ISBN 978-952-495-131-9.

Patañjalin kirjoittaman joogafilosofian sanotaan olevan useiden Suomessa ja maailmalla tunnettujen joogasuuntausten perusta. Se oli aikanaan ensimmäinen pelkästään joogaa koskeva teos, vaikka joogasta oli puhuttu jo aikaisemmissakin kirjoituksissa. Onkin sanottu, että Patañjal kokosi yhteen tämän hajallaan olleen tiedon joogasta Yoga-sÅ«traksi, joka koostuu lyhyehköistä, runsaasti tulkinnan varaa jättävistä lausahduksista tai toteamuksista, ns. sÅ«trista. Teoksesta on tehty lukemattomia tulkintoja eri puolella maailmaa. Suomennettuja versioita on julkaistu mm. Teosofisen Seuran ja Suomen Joogaliiton kustantamina. Viimeisimpiä näistä ovat I.K. Taimnin (2002) Joogan tiede sekä Arvo Tavin (2004) Patanjalin Joogasutra. Uusimpana Yoga-sÅ«tran tulkintaan on tarttunut Åbo Akademin uskontotieteen dosentti Måns Broo. Broo on myös päätoimittajana Ananda-nimisessä joogalehdessä ja harjoittaa itse bhakti-joogaa. Måns Broon kirjoittama tulkinta eroaa edellisistä suomennoksista siinä, että hän on suomentanut Yoga-sÅ«tran suoraan sanskritin kielestä. Yoga-sÅ«tra on tärkeä etenkin joogan harjoittajille, mutta myös yleisesti intialaisesta filosofiasta kiinnostuneille.

Sekä itse sÅ«triin että niiden kokoajaan Patañjaliin liittyy paljon tulkinnanvaraisuutta. Esimerkiksi joissain tutkimuksissa Yoga-sÅ«tran synty liitetään aikaan 200 eaa, kun taas Broo sijoittaa sen n. 700 vuotta myöhemmäksi. Keskustelua on käyty myös siitä, mitkä osat Yoga-sÅ«traan kuuluvat. Myös Patañjal itse on arvoituksellinen hahmo, johon on liitetty paljon erilaisia kertomuksia. Todellisuudessa hänestä ei tiedetä varmaksi paljoakaan.

Måns Broo aloittaa teoksensa johdattamalla lukijan joogan esihistoriaan jatkaen siitä Patañjalin omaan aikaan. Samalla hän käsittelee koulukuntia, jotka liittyvät Patañjalin sÅ«trien ajatuksiin sekä käyttämiään kommentaareja. Broo on päätynyt käyttämään teoksessaan muinaisia kommentaareja viitaten modernien kommentaattorien ajatuksiin vain siinä tapauksessa, että ne eivät ole ristiriidassa klassisen ajattelutavan kanssa. Teoksessa näkyy pyrkimys tuoda esille alkuperäinen Yoga-sÅ«tra, vaikkakin on otettava huomioon että myös Broon tapauksessa jo pelkästään suomennoksissa tulee esiin hänen oma tulkintansa. Kommentaarien mukaan ottaminen puolustaa paikkaansa sillä, että sÅ«trat ovat vaikeita tulkittavia ilman minkäänlaisia apuvälineitä. Lukijan tehtäväksi jää arvioida onko hän yhtä mieltä Broon tulkintojen tai hänen valitsemiensa kommentaattoreiden tulkintojen kanssa.

Teoksen ensimmäisessä luvussa paneudutaan syventymiseen. Modernin joogan harrastajaa Patañjalin suhde Jumalaan ja Jumalan suuri merkitys joogafilosofiaan saattaa oudoksuttaa. Nykyisestä asentokeskeisestä joogasta kun on usein karsittu uskonnollisuus kokonaan pois. Syynä tähän lienee osaksi joogan länsimaihin saapuessaan kokema vastarinta kristillisissä piireissä. Jumala ei kuitenkaan ole ollut läsnä yhtä vahvasti kaikissa klassisissa joogasuuntauksissa. Broo mainitsee hindulaisuuden kuudesta klassisesta koulukunnasta Sāmkhyan, dualistisen opin ilman kaikkivaltiasta Jumalaa, jota voidaan pitää Patañjalin joogafilosofian sisarkoulukuntana.

Toinen luku käsittelee harjoitusta. Siinä esitellään nykyjoogaajienkin keskuudessa kenties tunnetuin osio. Kahdeksanosainen joogan polku, joka määrittelee kahdeksan joogan osaa: rajoitukset, määräykset, asento, hengityshallinta, vetäytyminen, keskittyminen, mietiskely ja syventyminen. Nimenomaan tämä osio Yoga-sÅ«trasta koetaan monien joogasuuntauksien peruspilariksi. Esimerkiksi nykyään suositut joogamuodot Astangajooga sekä Iyengarjooga käyttävät opetuksessaan kahdeksanosaista joogan polkua.

Kolmas luvuista on ehkä kaikkein mystisin maagisien voimien kuvauksineen ja kosmologioineen. Luku liittyy myös kiinteästi ajatukseen jälleensyntymästä ja karman laeista, jotka omalta osaltaan lisäävät mystisyyttä länsimaisen ihmisen mielessä. Kirjan johdannossa Broo toteaa, että hän on halunnut sisällyttää mukaan myös länsimaisesta erikoiselta vaikuttavia osioita, kuten myyttisen kuvauksen maailmankaikkeudesta (Sutra 3.26). Itse olen ilahtunut tästä päätöksestä, sillä selostus maailmankaikkeudesta on kiehtova sekoitus intialaista mystiikkaa ja historiallista kuvausta Patañjalin ajan uskomuksista. Tämän kaltaisia tekstejä tuskin onkaan tarkoitus lukea kirjaimellisesti, vaan niiden arvo löytyy nimenomaan niiden historiallisesta merkityksestä.

Kirjan viimeisessä luvussa jatketaan edelleen karmasta vapautumisen parissa. Luvussa käsitellään mm. syyn ja seurauksen suhdetta ja sitä miten loputon tieto on mahdollinen saavuttaa joogan avulla. Yoga-sÅ«tra loppuu määrittelyyn erillisyydestä, joka tarkoittaa älyn ja tietoisuuden eli purusan ymmärtämistä erillisiksi asioiksi.

Patañjalin Yoga-SÅ«tra on haasteellinen teos varsinkin aloittelijalle, jolla ei ole aiempaa tietämystä joogafilosofiasta. Täytyy tosin muistaa, että kyseessä on yli tuhat vuotta sitten kirjoitetut tekstit, jotka on kirjoitettu meille vieraassa kulttuuriympäristössä. Tämä osaltaan myös lisää teoksen kiehtovuutta. Kuitenkin saadakseen kirjasta irti edes jotakin, lukijan tulisikin perehtyä teokseen sen vaatimalla pieteetillä. Tuskin teosta on sen syntyaikoinakaan tarkoitettu vain kerran luettavaksi. Måns Broo on onneksi helpottanut lukemista käyttämällä erilaisia tulkintoja joiden avulla ensikertalainenkin saa aavistuksen joogan filosofiasta. Parhaiten Broon akateeminen tausta näkyykin erilaisten kommenttien ja tulkintojen välisessä dialogissa. Teoksessa käytetyt sanskritinkieliset versiot sÅ«trista rytmittävät lukukokemusta hauskalla tavalla, mutta toimivat myös ohjenuorana sellaisille, jotka haluavat tutustua Yoga-sÅ«traan alkuperäiskielellä. Siitä huolimatta että tärkeimmät sanskritinkieliset termit oli johdannossa selitetty, jäin lukiessani kaipaamaan kuitenkin jonkinlaista sanastoa, joka olisi koonnut termit yhteen paikkaan. Kaiken kaikkiaan Patañjalin Yoga-SÅ«tra on kiehtova ja ajatuksia herättävä teos, johon varsinkin joogan polulla etenevä palaa varmasti yhä uudelleen.

Kommentoi

Vain omalla nimellä kirjoitetut kommentit julkaistaan. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *