13 huhti
Sanomalehtisymposiumi Kansalliskirjastossa
15 huhti
Inga Nieminen: Toisen maailmansodan kohteet Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinneissa
20 huhti
21 huhti
Verkostoja etsimässä – Sociala nätverk i olika tider – Decoding social networks in history
22 huhti
”Itäistä kelvottomuutta vastaan” Suomen ruotsinkielisten mielikuvia suomalaisista vuosina 1896─1924
25 huhti
Teemalauantai: Esivanhemmat rikoksen poluilla
27 huhti
H. G. Porthan ja 1700-luvun tunneteoriat
6 touko
8 touko
Keskiaikaiset balladit ja laulut – Medeltida ballader och sånger – Medieval ballads and songs
7 touko
Viisas taide, avoin mieli? Taiteen ja esoteerisuuden kohtaamisia
13 touko
Jan Fast: Hankoniemen toisen maailmansodan aikaisten sotavainajien etsintä ja sotavainajakohteiden kartoitus ja dokumentointi osana Hanko 1941 projektia
14 touko
15 touko
Diversity and Dialogue: Migration and participation
23 touko
Pohjolan emännästä Lemminkäisen äitiin. Kotirintamanaisideaalin muodostuminen ja muokkautuminen Kotiliesi-lehdessä toisen maailmansodan aikana
25 touko
Hävitysten talvi. Poltetun maan taktiikan kehitys ja käyttö talvisodassa 1939–1940
25 touko
Valistus kauppiaiden kirjastoissa 1700–1800-lukujen vaihteen Viipurissa
26 touko
Puhutaan etiikasta!
4 kesä
5 kesä
Historian opetuksen TEHO-konferenssi 4-5.6.2020
9 kesä
12 kesä
IABA World 2020. Life-Writing: Imagining the Past, Present and Future.
11 kesä
12 kesä
Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät 2020
15 kesä
16 kesä
Summer School in Social Science History Methods for Doctoral Students
17 kesä
18 kesä
Kustaa Vaasa -seminaari 2020: Sukupuoli ja talous
22 heinä
24 heinä
EUPOP 2020 (muistutus! Deadline 29.2.)
20 elo
22 elo
Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium i Finland 2020 med temat herrgård och ekonomi
25 heinä
31 heinä
ICOHTEC 2021 Symposium “Giants and Dwarfs in Science, Technology and Medicine”
12 elo
14 elo
Uudenkaupungin rauhansymposium
19 elo
21 elo
Ennakkotieto: 13th Nordic Women- and Gender Conference, Aarhus University 2021