Työpaikkailmoitus

3 korkeakouluharjoittelupaikkaa haettavana Museoviraston Kuvakokoelmissa

Museoviraston Kuvakokoelmat -yksikkö hakee kolmea korkeakouluharjoittelijaa kolmeksi kuukaudeksi kokoelmien hallintaan, järjestämiseen, luettelointiin ja asiakaspalveluun liittyviin tehtäviin.

Museoviraston kuvakokoelmat ovat osa Suomen kansallista kulttuuriperintöä ja kansallisomaisuutta, jonka avulla kerrotaan menneisyydestä ja luodaan tulkintoja historiasta. Museoviraston Kuvakokoelmat tallentaa, hoitaa, tutkii ja tuo yhteiseen käyttöön kulttuurihistoriallisia, kansatieteellisiä, rakennushistoriallisia ja journalistisia kuva-aineistoja. Yhteensä Suomen suurimmissa historiallisen kuvan kokoelmissa on noin 20 miljoonaa eri tekniikoin valmistettua kuvaa 1500-luvulta tähän päivään.

Korkeakouluharjoittelijoiden päätehtävät liittyvät kokoelmien järjestämiseen ja luettelointiin MuseumPlus-kokoelmahallintajärjestelmään. Harjoitteluun kuuluu myös kokoelmien asiakaspalvelua ja viestintää. Korkeakouluharjoittelijat voivat osallistua myös Kuvakokoelmien Siirto- ja haltuunottoprojektin tehtäviin, kuten aineistojen siirtoon ja niiden valmisteluun.

Kuvakokoelmien toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Sturenkatu 2a, sekä Vantaalla, Kanervikkotie 4. Harjoittelu voi sisältää työskentelyä molemmissa toimipisteissä sekä muissa pääkaupunkiseudulla olevissa kohteissa.

Harjoittelijalta toivomme:

*   Kiinnostusta kuvallista kulttuuriperintöä kohtaan sekä alaan liittyviä korkeakouluopintoja. Parhaat edellytykset harjoitteluun antavat esimerkiksi historian, kansatieteen tai kulttuurien tutkimuksen pitkälle edenneet korkeakouluopinnot.  Museologian opinnot ja vähintään yhdessä tehtävässä myös kuvajournalismin tai media-alan opinnot ovat eduksi.
*   erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin ja englannin riittävää taitoa, muu kielitaito on eduksi
*   hyviä asiakaspalvelu- ja viestintätaitoja
*   reipasta ja itsenäistä työotetta
Ajankohta ja kesto: Sopivimmat harjoitteluajat vaihtelevat tehtävien mukaan. Toivomme ensimmäisen harjoittelun alkavan jo 1.3. tai pian sen jälkeen ja muiden myöhemmin keväällä tai alkusyksystä 2023. Harjoittelun kesto on 3 kuukautta ja edellytämme oppilaitoksen harjoittelutukea.

Työaika: virastotyöaika, 36 h 15 min viikossa. Museoviraston saldo-, liukuma- ja vastaavat työaikakäytännöt ovat käytössä.
Palkkaus: 1500 euroa/kk
Harjoittelijoiden määrä: max 3

Viimeinen hakupäivä: 2.2.2023 klo 15.00 mennessä

Lisätietoja antavat: intendentti Jaana Onatsu, ja amanuenssi Raija Linna,
Vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen, , viestin aihekenttään Korkeakouluharjoittelija 2023
https://www.museovirasto.fi/fi/kokoelma-ja-tietopalvelut/kuvakokoelmat
https://www.facebook.com/MuseovirastoARTI