Apuraha

Apurahat yliopistokurssien järjestämiseen Suomen Rooman-instituutissa vuosille 2019–2020 haettavana

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi matka-apurahoja, jotka on tarkoitettu suomalaisten yliopistojen järjestämille kursseille Suomen Rooman-instituutissa. Apurahalla voidaan kattaa kurssin osallistujien matkakustannuksia ja asumiskustannuksia Suomen Rooman-instituutissa. Apurahaa ei voi käyttää kurssin opettajien palkkioihin tai päivärahoihin.

Apurahat on tarkoitettu kursseille, jotka järjestetään vuosina 2019–2020. Avustusta ei voida myöntää kurssille, joka on päättynyt ennen hakuajan umpeutumista.

Etusijalla ovat oppiaineet ja koulutusohjelmat, jotka edustavat instituutin painopistealoja: arkeologia, historiatieteet, klassilliset kielet ja taidehistoria. Valinnassa painotetaan myös kurssisuunnitelman opetuksellista ja tieteellistä laatua.

Hakijoita pyydetään toimittamaan hakemukset säätiön asiamies Harri Kiiskiselle (asiamies[at]irfrome.org) sähköpostitse 30.9.2018 klo 16 mennessä. Hakemuksen tulee sisältää kurssiohjelma, kurssin rahoitussuunnitelma ja tieto siitä, että kurssi on hyväksytty järjestettäväksi instituutissa. Tiedot päätöksistä tiedotetaan marraskuun alussa.

Apurahat on mahdollistanut yksityisistä lahjoituksista perustettu Villa Lanten Sivistysrahasto. Rahaston tuotoilla edistetään länsimaisen, erityisesti roomalaisen kulttuuriperinnön tuntemusta suomalaisten keskuudessa.