Työpaikkailmoitus

Avoimia työpaikkoja Museo- ja tiedekeskus Luupissa

Museo- ja tiedekeskus Luupissa on haettavana ARKEOLOGIN vakinainen virka.

Arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena toimivan arkeologin tehtäviin kuuluvat maankäytön suunnitteluhankkeiden arviointi, lausuntojen valmistelu, viranomaisneuvotteluihin osallistuminen, maastokäynnit, rekisterien ylläpito sekä muut arkeologisen kulttuuriperinnön suojeluun ja hoitoon liittyvät asiantuntija- ja viranomaistehtävät. Työnkuvaan voi kuulua myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena arkeologia. Lisäksi edellytetään riittävää perehtyneisyyttä arkeologiseen kulttuuriperintöön sekä sen suojeluun ja hoitoon. Lisäksi edellytetään hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa, hyviä neuvottelutaitoja ja kykyä toimia ryhmässä. Tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia.

Eduksi luetaan paikkatieto-osaaminen ja alan tietojärjestelmien tuntemus, samoin kenttäkokemus ja kokemus yleisötyöstä. Eduksi luetaan myös muu kielitaito sekä jokin museoaine (museologia, historia, kansatiede, kulttuurihistoria, taidehistoria) tutkinnon sivuaineena.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/752/2023. Hakemukset on toimitettava 8.2.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätiedot:
Pasi Kovalainen, puh. 044 703 7151 tai pasi.kovalainen(at)ouka.fi

Sähköinen hakulomake:
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/arkeologi-museo-ja-tiedekeskus-luuppi-oul-04-1758-22/

Museo- ja tiedekeskus Luupissa on haettavana RAKENNUSTUTKIJAN vakinainen virka.

Rakennustutkija vastaa kulttuuriympäristön hoidosta ja suojelukysymyksistä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella. Rakennustutkija toimii vastuumuseon viranomaistehtävissä museolaissa määritellyllä tavalla. Tehtäviin kuuluu antaa asiantuntija-apua ja neuvontaa rakennusten korjaushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Työnkuvaan voi kuulua myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on ylempi korkeakoulututkinto, jonka pääaineena on tehtävään soveltuva pääaine. Lisäksi edellytetään työkokemusta työtehtävän alalta, rakennusinventoinneista tai kulttuuriperinnön vaalimistyöstä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää alan työkokemusta, neuvottelutaitoja, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia tiimissä ja verkostoissa. Tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia. Eduksi luetaan soveltuvat sivuaineopinnot.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/754/2023. Hakemukset on toimitettava 8.2.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätiedot:
Pasi Kovalainen, puh. 044 703 7151 tai pasi.kovalainen(at)ouka.fi

Sähköinen hakulomake:
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/rakennustutkija-museo-ja-tiedekeskus-luuppi-oul-04-1707-22/