Muut ilmoitukset

CFP: Taiteiden ja kristinuskon kohtaamisia

Monitieteinen päiväseminaari
Turun yliopisto
Perjantaina 8.11.2019

Taiteiden ja kristinuskon kohtaamisia -seminaari kohdistaa huomion taiteiden, kristinuskon ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen ja limittyneisyyteen hienovaraisesti ja kriittisestä näkökulmasta. Tarkastelun alla ovat ne moninaiset tavat, joilla kristinusko ja taiteet ovat kohdanneet. Seminaarissa tullaan keskittymään sekä historialliseen että nykyhetkeä koskevaan tutkimukseen luoden näin myös ajallista perspektiiviä taiteiden ja kristinuskon suhteeseen. Tutkimuksellisesti on hyödyllistä asettaa asiat historialliseen jatkumoon, sillä kaikella on vertailukohtansa. Kristinuskon ja taiteiden vuorovaikutus on monimutkainen ja herkkä. Kristillinen kirkko on koko olemassaolonsa ajan tarjonnut taiteelle mahdollisuuksia ja ollut sen merkittävä tukija.  Kuitenkin samalla se on asettanut rajoitteita tilaamiensa teosten kuvakielelle.  Kristinuskon teemat ovat toimineet suurena inspiraation lähteenä eri alojen taiteilijoille. Uskonto ja hengellisyys on yhtäältä innoittanut ideaalikuvauksiin ja taiteelliseen etsintään, ja toisaalta se on saanut taiteilijat tekemään yhteiskunta- tai uskontokriittisiä kannanottoja.

Taiteiden ja kristinuskon kohtaamisia työssään käsittelevät tutkijat Suomessa ovat hajallaan eivätkä eri aikakausien ja eri taidemuotojen tutkijat välttämättä kohtaa toisiaan. Seminaari tuo teologisilla, humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla toimivat asiantuntijat yhteen, mikä synnyttää uusia oivalluksia, tietoisuutta tutkimuskentästä ja edellytyksiä tieteidenväliselle yhteistyölle. Päiväseminaarin ohjelma koostuu kolmesta avoimesta keynote-esitelmästä, lyhyistä nykyistä tutkimuskenttää kartoittavista alustuksista, ja lopun vapaamuotoisesta tulevaisuuden tutkimusyhteistyömahdollisuuksia pohtivasta verkostoitumistyöpajasta.

Keynote-puhujat:

Hedvig Brander Jonsson,  FT, dosentti, taidehistorian yliopistonlehtori, Uppsalan yliopisto

Jani Leinonen, taiteilija

Leena Mäkitalo, FT,  kotimainen kirjallisuus, Helsingin yliopisto

Toivomme lyhyitä tutkimusesittelyjä (n. 5 min. / esitys) eri oppialoilta ja erilaisista näkökulmista. Kaikki tutkijat, joiden työ käsittelee taiteita (musiikki, kuvataiteet, kirjallisuus, tanssitaide, jne.) suhteessa kristinuskoon, ovat tervetulleita mukaan.

Keskeisiä kysymyksiä: Miten kristinuskon teemat näkyvät kuvataiteessa, kirjallisuudessa, musiikissa, tanssitaiteessa, yms.? Mikä uskonnollisessa kuvastossa inspiroi, tai vaihtoehtoisesti provosoi? Miten taide ottaa kantaa hyödyntäen kristillisiä elementtejä?

Esitelmäehdotukset tulee lähettää osoitteeseen päivämäärään 20.6.2019 mennessä. Mukaan max. 250 sanan abstrakti, nimi, affiliaatio ja sähköpostiosoite. Saatujen abstraktien perusteella tehdään valinta lopullisista osallistujista sekä lähetetään hyväksymisilmoitus elokuun 2019 lopussa. Seminaari on maksuton. Lounas ja illallinen ovat omakustanteisia.

Seminaarin järjestää monitieteinen tutkimuskeskus Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC).