Työpaikkailmoitus

Digitoinnin kehittämispäällikön määräaikainen tehtävä haettavana Museoviraston Kuvakokoelmissa

Oletko kiinnostunut Museoviraston ja Suomen kansallismuseon kokoelmien ja aineistojen sekä kulttuuriympäristön digitoinnin kehittämisestä?

Museoviraston Kuvakokoelmat -yksikköön haetaan henkilöä määräaikaiseen työsuhteeseen vuosille 2023 – 2024 kehittämään Museoviraston aineistojen digitointia, sen prosesseja ja työmenetelmiä. Tehtävässä toteutetaan kokoelmien siirto- ja haltuunottohankkeen (SIHA) tavoitteita ja luodaan pohjaa Museoviraston digitoinnin osaamiskeskukselle.

Digitoinnin kehittämispäällikkö vastaa myös digitoinnin osaamisen kehittämiseen liittyvän, osastorajat ylittävän tiimin perustamisesta ja koordinoinnista sekä kansallisen verkoston käynnistämisestä. Tehtävään sisältyy myös osallistuminen Museoviraston digitointisuunnitelman tekemiseen ja vuosittaiseen digitointisuunnitteluun.

Digitoinnin kehittämispäällikkö toimii myös vuonna 2023 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä rahoituksella käynnistyvän Maailmanperintökohteiden 3D mallintaminen -projektin projektipäällikkönä. Projekti tukee osaltaan 3D-aineistoihin liittyvän osaamisen ja toimintamallien kehittämistä virastossa ja kulttuuriperintökentällä.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävässä tarvitaan myös esine- ja kuva-aineiston kokoelmahallinnan, luetteloinnin ja digitoinnin hyvää kokemusta ja asiantuntemusta sekä kokemusta luetteloinnin ja digitoinnin järjestelmistä, työkaluista, menetelmistä ja niiden kehittämisestä. Lisäksi tarvitaan kulttuuriympäristön digitointiin liittyvien menetelmien ja prosessien hallintaa sekä ymmärrystä 3D-mallintamisesta ja siinä käytetyistä menetelmistä ja prosesseista.

Tehtävä edellyttää hyvää organisointiosaamista ja kokemusta prosessien kehittämisestä ja hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Aikaisempi kokemus projektipäällikkönä toimimisesta on etu.

Haku päättyy 8.2.2023 klo 15.00 Haun ID: 29-16-2023 (valtiolle.fi)

Varsinainen hakuilmoitus löytyy valtiolle.fi -palvelusta:

https://haku.valtiolle.fi/Public/Assignment.aspx?guidAssignment=53e09ba5-1378-437c-b67b-a54b114a55bd