Työpaikkailmoitus

Erikoisasiantuntija Museoviraston kulttuuriympäristön suojelu -osaston restaurointiyksikkö

Museovirastoon haetaan erikoisasiantuntijaa kulttuuriympäristön suojelu -osaston Restaurointiyksikköön

Erikoisasiantuntija vastaa entistämis- ja maailmanperintöavustusten jakamisesta, niiden käytön ohjauksesta ja tuesta, sekä kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän restauroinnin ja korjausrakentamisen edellytysten kehittämisestä. Hän vastaa osaltaan avustusjärjestelmän kehittämisestä sekä työalansa koulutuksesta, viestinnästä, sidostyhmätyöstä ja toimintaympäristön seurannasta.

Erikoisasiantuntija osallistuu työalansa neuvonnan ja ohjauksen kehittämiseen ja toteuttamiseen Museovirastossa, ml. osallistuminen opas- ja ohjeaineistojen laatimiseen. Lisäksi hän osallistuu työalansa viranomaistehtäviin ja työalansa rekisteritiedon ylläpitoon ja täydentämiseen.

Tehtävään kuuluu lisäksi vastata työnantajan antamien muiden tehtävien hoitamisesta tuloksellisesti ja osallistua yksikkönsä toiminnan suunnitteluun ja tulosohjaukseen sekä toteuttaa Museoviraston toimintaa ohjaavia periaatteita työssään.

Viran toiminnallinen tavoite on kulttuuriperinnön hyvän tilan ylläpitäminen ja sen arvostuksen lisääminen avustusten sekä restauroinnin ja korjausrakentamisen ohjauksen, neuvonnan ja kehittämisen avulla sekä rakennusperinnön vaalimisen ja korjausrakentamisen kestävien periaatteiden ja käytäntöjen edistäminen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia ei ole.

Hakijalta odotamme
Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää teoreettista ja käytännöllistä perehtyneisyyttä rakennusperintöön, restaurointiin ja korjausrakentamiseen, perehtyneisyyttä kulttuuriympäristön vaalimisen periaatteisiin ja käytäntöihin sekä perehtyneisyyttä Museoviraston työalaan.
Lisäksi edellytetään aktiivista kehittämisotetta, keskeisten toimistosovellusten hallintaa, tietojärjestelmien tuntemusta, yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä kykyä kansainväliseen toimintaan.

Eduksi luetaan tutkijakoulutus, täydentäviä valmiuksia antava kouluttautuminen ja/tai työkokemus sekä kokemus kehittämis- ja hanketyöskentelystä.

Työssä tarvittava kielitaito
Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaisen taidon lisäksi ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: Virka täytetään 1.7.2016 lukien tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 1.6.2016 16:00
ID: 29-75-2016

Sähköiset hakemukset:
? Hae tehtävää sähköisesti  tämän linkin kautta<https://haku.valtiolle.fi/Public/Apply.aspx?guidAssignment=7b4577d8-03a6-4fc5-b7f8-8d52cd6d2b55>.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101  Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtävä on vakinainen ja viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 9 (3122,10 ?/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmän mukaan.

Työaika on 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Edut: Käytössä ovat joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki -järjestelmä.

Lisätietoja tehtävästä:
Yli-intendentti Ilari Kurri, puh. 0295 33 6231,

Lea Murto-Orava
Viestintäpäällikkö
Museovirasto
PL 913, 00101 Helsinki
puh. 0295 33 6041
<mailto:>