Artikkelipyyntö

Esitelmäkutsu: Lintukoto II – Aleksis Kiven kertovat runot

Esitelmäkutsu

Lintukoto II – Aleksis Kiven kertovat runot

Lintukoto-seminaarisarjan osa II järjestetään torstaina 7.6.2023 Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa (Hallituskatu 1, Helsinki). Seminaarissa keskitytään Kiven kertoviin runoihin, tarkastellaan niiden runousopillisia keinoja ja teemoja sekä kartoitetaan runojen yhteyksiä Kiven omaan tuotantoon (draamat ja romaani) samoin kuin aikansa kirjallisuuteen ja aatemaailmaan.

Seminaari on jatkoa Kanervala- ja Mansikoita ja mustikoita -seminaarien sarjoille, joiden pohjalta on julkaistu vertaisarvioidut artikkelikokoelmat Kanervakankaalla. Näkökulmia Aleksis Kiven runouteen (toim. Päivi Koivisto) sekä Mansikoita ja mustikoita. Näkökulmia Aleksis Kiven runouteen II (toim. Päivi Koivisto ja Hanna Karhu). Myös Lintukoto-seminaarisarjan pohjalta suunnitellaan vertaisarvioitua artikkelikokoelmaa.

 

ESITELMIEN TARJOAMINEN SEMINAARIIN

Jos olet kiinnostunut pitämään tulevassa seminaarissa 20 minuutin mittaisen esitelmän, lähetä otsikko ja enintään 150–500 sanan mittainen kuvaus aiheestasi sekä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus itsestäsi 31.3.2023 mennessä osoitteeseen .

Seminaari ei rajaudu ainoastaan runoudentutkimuksen erityiskysymyksiin, vaan toivomme myös sellaisia esitelmiä, joissa Kiven runouden maailmaa tarkastellaan esimerkiksi kielentutkimuksen, geneettisen kritiikin, etnologian, folkloristiikan, uskontotieteen tai teologian näkökulmista.

Seminaariin voi tarjota esitelmää esimerkiksi seuraavista aihepiireistä:

* Kiven runojen yhteydet hänen draamoihinsa ja Seitsemään veljekseen
* Kiven runojen lajiyhteydet ja intertekstuaalisuus
* Kiven runojen kansatieteelliset ja uskonnolliset ainekset
* Kertovat runot 1800-luvun kirjallisuudessa
* Kiven runouteen liittyvät kielelliset kysymykset
* Kiven kertovien runojen rakenteelliset periaatteet
* Yksi Kiven kertova runo

Jos harkitset esitelmän tarjoamista yhdestä Kiven kertovasta runosta, voit ensin varmistaa, onko runoa käsitelty samantapaisista näkökulmista seminaarisarjojen aiemmissa julkaisuissa.

Jos ehdotat yhteen runoon keskittyvää esitelmää, on toivottavaa, että annat pari vaihtoehtoista runoa mahdollisten päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Tiedot esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan huhtikuun 2023 aikana.

Seminaarin järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsingin yliopisto ja Kotimaisten kielten keskus. Järjestelytyöryhmään kuuluvat Jyrki Nummi, Satu Grünthal, Vesa Haapala, Sakari Katajamäki ja Petri Lauerma.