Artikkelipyyntö

Esitelmäkutsu seksuaalisuuden historian työryhmään Historiantutkimuksen päiville 2022

Kokoamme Historiantutkimuksen päiville (Tampereella 20.-22.10.2022) työryhmää seksuaalisuuden historian tutkimuksesta. Seksuaalisuuden historian ympärillä käydään kansainvälisesti aktiivista tutkimuskeskustelua ja keskustelu on viime aikoina aktivoitunut myös Suomessa (mm. Suomen Historiallisen Seuran järjestämä keskustelutilaisuus sukupuolihistorian ja seksuaalisuuden historian tutkimuksesta 4.10.2021). Kysymykset siitä, millaisilla lähteillä, käsitteillä ja teoreettisilla näkökulmilla menneisyyden seksuaalisuuksiin liittyviä teemoja voidaan käsitellä, avaavat pohdintoja, joilla on merkitystä myös historiantutkimukselle laajemmin.

Työryhmämme avulla haluamme edistää keskustelua seksuaalisuuden historian suhteesta esimerkiksi tunteiden ja kokemusten historiaan, vähemmistöjen historiaan sekä käsitehistoriaan. Työryhmän tavoitteena on niin ikään edistää intersektionaalista tapaa rakentaa ymmärrystä historiasta, jossa seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset voivat nousta esiin hyvin erilaisiakin aiheita käsittelevien historiantutkimusten kohdalla.

Työryhmään tarjottavat esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi seksuaalisuuden normeja, lisääntymistä ja sen kontrollia, seksuaalisia identiteettejä ja suuntautumisia tai menneisyyden seksuaalisia kokemuksia ja niistä kertovia lähteitä. Esitelmät voivat käsitellä mitä tahansa aikakautta ja maantieteellistä aluetta. Myös teoreettiset ja metodologiset puheenvuorot ovat tervetulleita.

Toivomme esitelmäehdotuksia 16.1.2022 mennessä ja pyydämme lähettämään ne sähköpostitse Word-tiedostona Riikka Taavetille () ja Lotta Vuoriolle (). Ilmoitamme työryhmään hyväksymisestä 21.1.2022. Ehdotuksen pituus saa olla korkeintaan 700 merkkiä ja sen tulisi sisältää seuraavat tiedot:

(1) esitelmän otsikko

(2) kirjoittajan nimi ja organisaatio

(3) lyhyt kuvaus esitelmän sisällöstä.