Artikkelipyyntö

Faravid-aikakauskirja

Faravid on Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys ry:n (PSHY) julkaisema historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja, joka on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1977 lähtien. Nykyisin Faravid ilmestyy kahdesti vuodessa sekä painettuna versiona tilaajille että välittömästi avoimena verkkojulkaisuna Tieteellisten seurain valtuuskunnan Journal.fi-palvelussa.

Faravidiin ovat tervetulleita historian ja arkeologian alaan liittyvät tutkimusartikkelit, katsaukset, kirja-arviot ja keskustelupuheenvuorot ilman temaattisia rajoituksia. Faravid on vertaisarvioitu ja Jufo 1 -luokiteltu.

Julkaisukielet ovat suomi, englanti, saksa ja ruotsi. Kaikista artikkeleista julkaistaan tiivistelmät englanniksi.

Toimitus ottaa vastaan artikkeliehdotuksia vuoden 2024 toiseen numeroon 1.6.2024 saakka. Valmiit artikkelikäsikirjoitukset jätetään Open Journals Systems -alustan kautta (yhteydenotot ongelmatilanteissa: ).

Lisätietoja (mm. tarkemmat ohjeet kirjoittajille) osoitteesta https://faravid.journal.fi/.

***

Faravid is a peer-reviewed journal of history and archaeology published by the Historical Association of Northern Finland. Faravid has been published continuously since 1977. Nowadays Faravid is published twice a year both as a printed version for subscribers as well as by Open Access in Journal.fi.

Faravid welcomes original research, review articles, book reviews and scientific discussions related to historical and archaeological studies without thematic limitations. Faravid has been evaluated as level 1 by the Finnish Scientific Publication Forum (JUFO).

Manuscripts intended for the journal may be written in Finnish, English, German or Swedish. All manuscripts must include a summary in English not over one page in length.

Faravid is looking for article manuscripts for the 56/2024 issue. Make a submission by June 1, 2024 via Journal.fi system (support contact: ).

For further information, please see https://faravid.journal.fi.