Artikkelipyyntö

HAik teemanumero: Kolonialismi ja Suomi

Artikkelikutsu: Kolonialismi ja Suomi

Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero 4/2020 käsittelee Suomea ja kolonialismin historiaa. Tarkoituksena on kartoittaa kolonialismin historiaa suomalaisessa viitekehyksessä ja osallistua viimeaikaiseen keskusteluun kolonialismin merkityksestä Suomen historiassa ja sen tutkimuksessa. Toivomme artikkeliehdotuksia, jotka käsittelevät Suomen ja suomalaisten (valtio, yhtiöt, organisaatiot, ryhmät ja yksilöt) harjoittamaa kolonialistista toimintaa ja osallisuutta eri aikoina ja eri imperiumien palveluksessa. Lisäksi olemme kiinnostuneita ehdotuksista, joissa tutkitaan globaalien, ylirajallisten, kolonialismin verkostojen ja ilmiöiden kulttuurillisia, taloudellisia tai poliittisia ilmenemismuotoja ja vaikutuksia Suomessa. Nähdäksemme kolonialismi tarjoaa käsitteelliset raamit ja lähestymistavan Suomen historian tarkasteluun myös globaalissa kontekstissa. Se avaa kansallisen historiankirjoituksen rajoituksia mahdollistamalla niin vakiintuneiden aiheiden ja vaiheiden uudelleen hahmottamisen osana globaaleja yhteyksiä ja tarinoita, kuin aiemmin vaiettujen tai marginalisoitujen teemojen ja kansanryhmien tuomisen historian keskiöön.

 

Artikkeliehdotukset voivat käsitellä esimerkiksi…

-Suomen asutuskolonialismia (settler colonialism) ja saamelaisia; assimilaatiopolitiikkaa; kulttuurillista omimista

-Vähemmistöjä ja toiseutta

-Siirtolaisuuden historiaa

-Suomalaisia muiden imperiumien palveluksessa; edistämässä Venäjän Siperian ja Alaskan valloitusta, perustamassa siirtokuntia/yhteisöjä Amerikoissa; osana Saksan Lounais-Afrikan siirtomaahanketta, jne.

-Suomalaisia matkakirjailijoita/tutkimusmatkailijoita tai lähetyssaarnaajia

-Suomalaisten yritysten kytköksiä orjakauppaan ja kolonialismiin

-Toiseutta ja hierarkioita taiteessa, kirjallisuudessa, sarjakuvissa ja elokuvissa

-Postkolonialistisia kansainvälisiä ryhmiä kuten Liittoutumattomien maiden liike ja niiden toimintaa

 

Artikkeliehdotukset (n. 400 sanaa) ja akateeminen bio (1 sivu) tulee toimittaa sähköpostitse yhtenä liitetiedostona molemmille teemanumeron toimittajille: Rinna Kullaalle (Akatemiatutkija, ) ja Janne Lahdelle (Akatemiatukija, ) 15.3.2019 mennessä. Valinnoista ilmoitetaan viimeistään 15.4.2019. Artikkelien tulee olla aiemmin julkaisemattomia ja ne lähetetään toimittajille 1.12.2019 mennessä, minkä jälkeen toimittajat kommentoivat niitä ja pyytävät mahdollisia muutoksia. Tämän jälkeen artikkelit vertaisarvioidaan. Lopulliset artikkelit palautetaan toimitukselle 31.8.2020 mennessä. Teemanumero ilmestyy joulukuussa 2020. Artikkelit noudattavat Historiallisen Aikakauskirjan yleisiä kirjoitusohjeita.