Koulutusta

Haku Itä-Suomen yliopiston Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelmaan

Haku Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitoksen Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelmaan (120 op) korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolussa ajalla 15.-30.3.2023.

Maisteriohjelmaan valitaan valintakokeen perusteella kymmenen uutta opiskelijaa. Hakukelpoisuusvaatimuksena vähintään alempi korkeakoulututkinto. Tutkinto koostuu asiakirjahallinnan ja arkistoalan opinnoista (79 op), oikeustieteiden opinnoista (26 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (15 op). Opinnot sisältävät luento-opetusta, verkkokursseja, seminaarityöskentelyä, kirjatenttejä ja pro gradu -tutkielman. Opintoihin sisältyy myös yhteensä kuuden kuukauden mittainen arkistoharjoittelu monipuolisissa asiakirjahallinnan alan tehtävissä.