Apuraha

Hedmanin Säätiö julistaa haettavaksi Hedmanin juhlavuoden apurahan

Hedmanin Säätiö on vaasalainen, vuonna 1931 perustettu yleishyödyllinen säätiö. Säätiön varoilla tuetaan museotoimintaa sekä rahoitetaan taide-, tutkimus- ja keräilyhankkeita.

Hedmanin Säätiö julistaa haettavaksi 25 000 euron suuruisen Hedmanin juhlavuoden apurahan. Apuraha myönnetään suomalaiseen museotutkimukseen tai museotoimintaa
palvelevaan kehittämishankkeeseen. Tutkimusala voi olla taidehistoria, arkeologia, konservointi, kulttuurihistoria, historia, museologia tai muu museotoimintaa tukeva toiminta. Tutkimus tulee
kirjoittaa suomen-, ruotsin- tai englannin kielellä.

Kirjalliset hakemukset toimitetaan:
Pohjanmaan museo / Hedmanin juhlavuoden apuraha
Koulukatu 2, 65100 Vaasa

Hakuaika päättyy 30.4.2023.
Lisätietoa apurahasta sekä hakemuslomake löytyvät säätiön kotisivuilta www.hedmaninsaatio.fi.