Artikkelipyyntö

J@RGONIA 1/2022 PYYNTÖ KIRJA-ARVIOILLE, RAPORTEILLE, LEKTIOILLE

J@RGONIA PYYNTÖ KIRJA-ARVIOILLE, RAPORTEILLE, LEKTIOILLE YMS. // CALL FOR REVIEWS, CONFERENCE REPORTS, LECTIO PRAECURSORIAS ETC.

1.–31.10.2021 (In English below)

Kesän 2022 numeroon, Vol. 20, No 39 http://jargonia.fi/cfp/

J@rgonia on historian-, kulttuurin- ja perinteentutkijoille suunnattu vertaisarvioitu ja Jufo-luokiteltu Open Access -verkkojulkaisu. Voit tarjota J@rgonian vuoden 2022 ensimmäiseen, kesällä ilmestyvään numeroon (konferenssi)raportteja, haastatteluja, lyhyitä katsauksia tai puheenvuoroja. Tarjottavat kirjoitukset voivat edustaa esimerkiksi historiantutkimusta, kulttuuriperintötutkimusta, etnologiaa tai antropologiaa, soveltuvin osin yhteiskuntatieteitä. Lisäksi toimitus ottaa mielellään vastaan lektioita. Kirjoitusohjeet näitä tekstejä koskien löytyvät J@rgonian verkkosivuilta.

Lisäksi etsitään kirja-arvion tekijöitä seuraaville kirjoille:

 • Fridlund, Mats, Mila Oiva & Petri Paju (eds.). 2020. Digital Histories: Emergent Approaches within the New Digital History. Helsinki University Press.
 • Grünthal, Satu & Kristiina Korjonen-Kuusipuro (toim.). 2021. Diasporan Viipuri – Muistojen kaupunki sotien jälkeen. Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura.
 • Hupaniittu, Outi & Ulla-Maija Peltonen (toim.). 2021. Arkistot ja kulttuuriperintö. SKS.
 • Kujala, Antti. 2021. Voudintileistä veroparatiiseihin – Verotuksen historia. Atena.
 • Kylli, Ritva. 2021. Suomen ruokahistoria. Suolalihasta sushiin. Gaudeamus.
 • Lahtinen, Anu. 2021. Ebba, kuningattaren sisar. Atena.
 • Lehtonen, Mikko (toim.). 2021. Kulttuuri ja yhteiskunta – Kulttuurintutkimuksen klassikkotekstejä. Vastapaino.
 • Myllyniemi, Satumaarit. 2021. Yliluonnollinen sota 1939–1945. SKS.
 • Ojala-Fulwood, Maija. 2021. Perhe ja Verstas. Itämeren kaupunkien käsityöläiselämää keskiajalla ja uuden ajan alussa. Gaudeamus.
 • Roiko-Jokela, Heikki. 2021. Kriisien värittämät vuodet. Kaarlo Juho Ståhlbergin presidenttikauden ulkopolitiikka 1919–1925. K.J. Ståhlbergin Säätiö.
 • Ruuskanen, Esa, Paula Schönach & Kari Väyrynen (toim.). 2021. Suomen ympäristöhistoria 1700-luvulta nykyaikaan. Vastapaino.
 • Talvitie, Petri & Juha-Matti Granqvist (eds.). 2021. Civilians and Military Supply in Early Modern Finland. Helsinki University Press.
 • Tammisto, Tuomas & Heikki Wilenius (toim.). 2021. Valtion antropologiaa. Tutkimuksia ihmisten hallitsemisesta ja vastarinnasta. SKS.
 • Virtanen, Elina. 2021. Jääkäriliikkeen naiset. Vastapaino.

Listalla olevien kirjojen lisäksi voit ehdottaa perustellusti toimitukselle kirjaa arvioitavaksi.

Arviointitehtävät jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kirjoja on tarjolla yksi arvioijaa kohden. Ilmoittaudu arvioijaksi lähettämällä sähköposti toimitussihteerille , jossa ilmoitat teoksen, jonka haluat arvioida ja affiliaatiosi. Vapaana olevien kirjojen lista päivittyy nopeimmin J@rgonian Facebook-sivuilla. Vastaavasti ota yhteyttä sähköpostilla, mikäli olet kiinnostunut tarjoamaan julkaistavaksi muita tekstejä, esimerkiksi raportteja ja lektioita. Haku on auki 31.10.2021 asti.

Arvion pituus on 800–1600 sanaa. Tarkemmat ohjeet löytyvät J@rgonian verkkosivuilta kirjoittajaohjeista http://jargonia.fi/kirja-arviot/  Arviot kirjoitetaan suomeksi, perustelluissa tapauksissa englanniksi tai ruotsiksi. Voit myös ottaa yhteyttä kirja-arvioista vastaavaan toimitussihteeriin (Petteri Impola) tai päätoimittajaan (Matti Roitto).

Valmiiden kirja-arvioiden, raporttien, haastatteluiden ja katsausten palauttamisen deadline on 28.2.2022. Lektioiden palauttamisen aikataulusta voidaan sopia erikseen. Emme mielellämme ilman painavaa syytä siirtäisi jo sovittuja kirja-arvioita viivästymisten vuoksi seuraavaan numeroon. Jos et jostain syystä pystykään arvioimaan valitsemaasi teosta, ota välittömästi yhteyttä kirja-arvioista vastaavaan toimitussihteeriin teoksen palauttamiseksi, jotta teokselle voidaan nopeasti etsiä uusi arvioija.

https://www.facebook.com/JargoniaJournal

****

J@rgonia, Call for book reviews, conference reports or lectio praecursoria etc.

October 1, 2021 – October 31, 2021

For the issue, Vol. 20, No 39, to be published in summer 2022 http://jargonia.fi/in-english/

Open Access, electronic journal J@rgonia is looking for reviews (also in English) about the following pieces of work:

 • Fridlund, Mats, Mila Oiva & Petri Paju (eds.). 2020. Digital Histories: Emergent Approaches within the New Digital History. Helsinki University Press.
 • Grünthal, Satu & Kristiina Korjonen-Kuusipuro (toim.). 2021. Diasporan Viipuri – Muistojen kaupunki sotien jälkeen. Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura.
 • Hupaniittu, Outi & Ulla-Maija Peltonen (toim.). 2021. Arkistot ja kulttuuriperintö. SKS.
 • Kujala, Antti. 2021. Voudintileistä veroparatiiseihin – Verotuksen historia. Atena.
 • Kylli, Ritva. 2021. Suomen ruokahistoria. Suolalihasta sushiin. Gaudeamus.
 • Lahtinen, Anu. 2021. Ebba, kuningattaren sisar. Atena.
 • Lehtonen, Mikko (toim.). 2021. Kulttuuri ja yhteiskunta – Kulttuurintutkimuksen klassikkotekstejä. Vastapaino.
 • Myllyniemi, Satumaarit. 2021. Yliluonnollinen sota 1939–1945. SKS.
 • Ojala-Fulwood, Maija. 2021. Perhe ja Verstas. Itämeren kaupunkien käsityöläiselämää keskiajalla ja uuden ajan alussa. Gaudeamus.
 • Roiko-Jokela, Heikki. 2021. Kriisien värittämät vuodet. Kaarlo Juho Ståhlbergin presidenttikauden ulkopolitiikka 1919–1925. K.J. Ståhlbergin Säätiö.
 • Ruuskanen, Esa, Paula Schönach & Kari Väyrynen (toim.). 2021. Suomen ympäristöhistoria 1700-luvulta nykyaikaan. Vastapaino.
 • Talvitie, Petri & Juha-Matti Granqvist (eds.). 2021. Civilians and Military Supply in Early Modern Finland. Helsinki University Press.
 • Tammisto, Tuomas & Heikki Wilenius (toim.). 2021. Valtion antropologiaa. Tutkimuksia ihmisten hallitsemisesta ja vastarinnasta. SKS.
 • Virtanen, Elina. 2021. Jääkäriliikkeen naiset. Vastapaino.

If you are interested in reviewing one of the works presented above, please contact the subeditor in charge of reviews , to express your interest and to convey your contact and affiliation details. First come, first served. The most recent and up-to-date information about works still available for review is updated on J@rgonia’s Facebook pages. There is only one book for one reviewer. If you cannot finish your book review, or you have major problems, please contact immediately the editor in chief or subeditor. We do not commend to move reviews to the next issues.

The length of the book reviews is from 800 to 1600 words. For more detailed instructions consult the web pages of J@rgonia or contact the editor in chief or other editors.

We still welcome brief conference reports, commentaries, or lectio praecursorias on topics relevant to J@rgonia’s scope of focus. Regarding these, please, contact the editor in chief via email. This call is valid until October 31, 2021. Deadline of reviews and reports is February 28, 2022.

https://www.facebook.com/JargoniaJournal