Työpaikkailmoitus

J@RGONIA HAKEE KAHTA PÄÄTOIMITTAJAA (DEADLINE 31.10.2021)

J@rgonia (Jargonia) on vuonna 2003 perustettu, JUFO 1 -luokiteltu ja vertaisarviointitunnuksen omaava avoimen saatavuuden (Open access) julkaisu, joka on tarkoitettu kulttuureja, historiaa ja perinnettä käsittelevien tieteellisten tutkimusten julkaisukanavaksi. Jargonia on yksi pitkäikäisimmistä kotimaisista tieteellisistä verkkojulkaisuista ja avoimen saatavuuden julkaisemisen edelläkävijä. Lehti ilmestyy kahdesti vuodessa ja siinä julkaistaan vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia, lektioita, raportteja ja kirja-arvioita. Lehdessä julkaistaan myös teemanumeroita ja kevyempiä teemasaarekkeita. Jargonian julkaisukieliä ovat suomi ja englanti. Jargoniaa julkaisee Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry.

Jargonia hakee KAHTA PÄÄTOIMITTAJAA ensisijaisesti kolmivuotiselle toimituskaudelle (2022–2024), 1.1.2022 alkaen. Toisen päätoimittajan valinnassa painottuu kokemus ja osaaminen historiatieteistä, toiselta päätoimittajalta edellytetään kulttuurin- ja perinteentutkimuksen alojen, kuten etnologian, antropologian, kulttuurintutkimuksen, uskontotieteen tai näiden lähitieteiden, erityisosaamista. Kahden päätoimittajan mallin tarkoitus on jakaa vastuu ja työnjako kohtuullisesti päätoimittajien omien osaamisalueiden mukaisesti. Päätoimittajien tehtäviin kuuluvat muun muassa lehden toimitustyön johtaminen ja kehittäminen, vertaisarvioinnin järjestäminen sekä muut toimitustyöhön liittyvät tehtävät, kuten lehden tiedotuksesta vastaaminen toimitussihteerin ja muun toimituskunnan kanssa. Lehden tämänhetkinen toimituskunta koostuu eri kotimaisten yliopistojen tutkijoista historian, etnologian ja lähitieteiden aloilta. Päätoimittajan tehtävää voi hoitaa etäyhteyksin ympäri Suomen.

Päätoimittajilta edellytetään vähintään jo pidemmälle edenneitä jatko-opintoja tai soveltuvaa tohtorin tutkintoa. Hyvä suomen kielen taito ja valmius toimittaa myös englanninkielisiä tekstejä ovat edellytyksenä, samoin organisointitaidot, yhteistyökyky ja aiempi kokemus tieteellisestä julkaisemisesta. Päätoimittajan tehtävä on tieteellinen luottamustehtävä, josta ei makseta palkkiota. Päätoimittajan tehtävä tarjoaa kuitenkin hyvän näkymän alan julkaisukenttään ja edistää akateemista verkostoitumista, mahdollistaa avoimen julkaisemisen kehittämisen sekä osoittaa kyvyn vastuunkantamiseen tieteellisestä julkaisemisesta historian-, kulttuurin- ja perinteentutkimuksen ajankohtaisten kysymysten parissa.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus (max. 2 liuskaa) ja ansioluettelo 31.10.2021 mennessä Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry:n puheenjohtajalle Katja Pyötsiälle (). Lisätietoja päätoimittajien pestistä antaa väistyvä päätoimittaja Matti Roitto (), joka myös huolellisesti perehdyttää uudet päätoimittajat tehtävään.

Kotisivut: http://jargonia.fi / http://www.helantutkijat.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/JargoniaJournal