Muut ilmoitukset

Karjalan kieleen ja kulttuuriin liittyvien verkkoaineistojen keruu / Karjalan kieleh da kul’tuurah liittyjän verkoainehiston keriändy

Kansalliskirjasto on avannut karjalan kieleen ja kulttuuriin, karjalan kielen elvytykseen ja asemaan sekä karjalankielisiin yhteisöihin liittyvien verkkoaineistojen keruun. Aineistot tallennetaan pysyvästi Suomalaiseen verkkoarkistoon.

Kaipaamme ehdotuksia nettisivuista ja sivustoista, joiden tallentaminen olisi yhteisöjen itsensä tai tulevaisuuden tutkimuksen kannalta tärkeää. Ehdotuksia toivotaan erityisesti karjalan kielen ja karjalankielisten yhteisöjen piirissä toimivilta sekä tutkijoilta.

Ehdotuksia voit kirjoittaa Kansalliskirjaston lomakkeelle
https://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/ehdota

Mainitse Karjala-keruu ja ehdottamasi aineiston osoite tai sivuston nimi. Halutessasi voit myös kertoa, miksi tämä sivusto pitäisi tallentaa.

Keruu on auki 15.6.2024 asti. Kansalliskirjastolle voi muulloinkin tehdä ehdotuksia verkkoaineistoista, jotka on tärkeää tallentaa pysyvästi.

Tallennettavat aineistot voivat olla kaikenlaista karjalan kieleen ja sen läheiseksi kokeviin yhteisöihin liittyvää. Etsimme erityisesti pienempien toimijoiden tuottamia aineistoja. Julkisia sosiaalisen median päivityksiä ja tilejä on keruussa mahdollista tallentaa rajatusti: niitäkin saa ehdottaa. Youtube, TikTok ja Twitter tallentuvat helposti, Facebook ja Instagram hankalammin. Ylen karjalankieliset sisällöt sekä Karjalan kielen elvytyshankkeen, Karjalan sivistysseuran ja Karjalazet Nuoret Suomes -yhdistyksen sivustot ovat jo tallennettavien listalla, ja Kotuksen aineistot tallentuvat toista kautta.

Tätä viestiä saa mieluusti jakaa mahdollisesti kiinnostuneille tahoille!

Keruusta voit kysyä lisää Kansalliskirjaston tietoasiantuntija Sanna Haukkalalta (), Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Ilja Moshnikovilta tai Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran akatemiatutkija Kati Kalliolta ().

***

Karjalan kieleh da kul’tuurah liittyjän verkoainehiston keriändy

Kanzalliskirjasto on avannuh karjalan kieleh da kul’tuurah, karjalan kielen elvytändäh da tilandeheh sego karjalankielizih yhtehistölöih liittyjien verkoainehistoloin keriändän. Ainehistot roijah tallendettu Suomelazeh verkoarhiivah.

Tarvičemmo ehoitustu internetsivulois, kudualoin tallendamine olis karjalankielizile yhtehistölöile da tulevažuon tutkimuksele tärgei. Toivozimmo, gu ehoitustu tulis juuri niilöilepäi, ket ruatah karjalan kielen hyväkse libo tutkitah karjalan kieldy.

Ehoituksii voibi kirjuttua Kanzalliskirjaston kuavakkeheh:

https://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/ehdota

Mainiče Karjala-keriändy da ehoitetun ainehiston internetadressi libo sivuston nimi. Gu tahtonet, voit sežo ližätä, mindäh tämä sivusto pidäs tallendua.

Keriändy on avvoi 15.6.2024 suate. Kanzalliskirjastole voibi työndiä ehoitustu ainehistolois sežo myöhembä, ollou ainehisto tärgei da se pidäy tallendua pyzyjäh luaduh.
Tallendettavat ainehistot voijah olla kaikenmostu karjalan kieleh da karjalazih yhtehistölöih liittyjiä ainehistuo. Ečimmö harvinazii, pienembien toimijoin luajittuloi ainehistoloi. Julgizii sociualumedien päivityksii da sivuloi on keriändäs mahto tallendua rajoitetusti, ga niilöigi voibi ehoittua. Youtube-, TikTok- da Twitter-syväindölöi voibi tallendua kebjiembäh, Facebook- da Instagram-ainehistoloi tallendamine on jygiembi. Ylen karjalankielizet syväindöt sego Karjalan kielen elvytändyprojektan, Karjalan Sivistyseuran da Karjalazet Nuoret Suomes -yhtistyksien sivustot on jo tallendettuloin luvettelos, da Kotuksen ainehistot tallendetah toizen keriändän kauti.

Tädä viestii voibi jagua kaikile, kedä tämä keriändy kiinnostau!

Keriändäh liittyjii kyzymyksii voibi kirjuttua Kanzalliskirjaston tiedoazientundijale Sanna Haukkalale (), Suomelazen Kirjalližuon Seuran akadeemiitutkii Kati Kalliole () libo Päivännouzu-Suomen yliopiston tutkiidouhturi Ilja Moshnikovale ().