Muut ilmoitukset

Kirja-arviopyyntö Historialliseen Aikakauskirjaan

Historiallinen Aikakauskirja on Suomen Historiallisen Seuran ja Historian Ystäväin Liiton julkaisema tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee artikkeleita, katsauksia, arvosteluja ja keskustelupuheenvuoroja kaikilta historiantutkimuksen osa-alueilta. Nyt etsimme kirja-arvosteluja lehtemme numeroihin 1/2022 ja 2/2022. Tekijöitä etsitään seuraaville kirjoille:

Kalle Kananoja, Kahlitut. Orjuuden historia Amerikan Mantereella (Gaudeamus 2021)

Mona Mannevuo, Ihmiskone töissä (Gaudeamus 2020)

Antti Kujala, Voudintileistä veroparatiiseihin. Verotuksen historia (Atena 2021)

Elina Virtanen, Jääkäriliikkeen naiset (Vastapaino 2021)

Petri Talvitie ja Juha-Matti Granqvist (toim.) Civilians and Military Supply in Early Modern Finland. (Helsinki University Press 2021)

Martina Reuter, Miesvaltaa murtamassa – varhaisten feministien filosofia kirjoituksia (Gaudeamus 2021)

Ville Kivimäki, Sami Suodenjoki & Tanja Vahtikari (toim.), Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000 (Palgrave 2021).

Maria Lähteenmäki: Laatokka — Suurjärven kiehtova rantahistoria (SKS 2021)

Outi Hupaniitty & Ulla-Maija Peltonen (toim.), Arkistot ja kulttuuriperintö (SKS 2021)

Teemu Häkkinen, Miina Kaarkoski & Jouni Tilli (toim.) Maanpuolustustahto Suomessa (Gaudeamus 2020)

Mats Fridlund, Mila Oiva & Petri Paju (toim.) Digital Histories. Emergent Approaches within the New Digital History (Helsinki University Press 2020)

Risto Alapuro, Vallankumouksessa – Moskovan päiväkirjat 1990-1991 (Vastapaino 2021).

Aappo Kähönen: Suomi Moskovasta nähtynä — Suurvaltapolitiikan, sisällissodan ja vallankumouksen leikkauspisteessä 1920–1930 (SKS 2021)

Aura Korppi-Tommola. Alli Paasikivi — Eturivin taustavaikuttaja (SKS 2021)

Listalla olevien kirjojen lisäksi kannustamme kiinnostuneita kirjoittajia myös itse ehdottamaan toimitukselle kirjaa arvosteltavaksi.

Kirja-arvostelun pituus on 4000–10 000 merkkiä (välilyönteineen). Kirjoitusohjeita löytyy myös Historiallisen Aikakauskirjan kotisivuilta osoitteesta https://www.historiallinenaikakauskirja.fi/kirjoitusohjeet/#kirjaarviot

Mahdollisissa kysymyksissä voit myös ottaa yhteyttä kirja-arvosteluista vastaavaan toimittajaan ()

Arviointitehtävät jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu arvioijaksi lähettämällä yhteinen sähköposti kirja-arvostelujen toimittajalle () ja päätoimittaja Anu Lahtiselle (). Sähköpostissa ilmoitat teoksen, jonka haluat arvioida sekä affiliaatiosi.

Kiitos kiinnostuksesta lehteämme kohtaan!