Työpaikkailmoitus

Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan sijaisuus Orimattilassa

Orimattilan kaupunki hakee sivistystoimialalle
KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMENJOHTAJAN VANHEMPAINVAPAAN SIJAISTA AJALLE 20.2.2023 – 2.1.2024. (Sijaisuus jatkuu mahdollisesti kulttuuripäällikön hoitovapaalle.)

Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja vastaa tulosalueensa johtamisesta sekä kehittämisestä ja toimii sivistystoimialan johtoryhmän jäsenenä. Kirjasto- ja kulttuuritoimen tulosalueeseen kuuluvat toiminnot ovat Orimattilan kaupunginkirjasto, kirjastoauto, Orimattilan taidemuseo, Orimattilan kotiseutumuseo ja Orimattilan kotiseutuarkisto. Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja vastaa sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja osallistuu vahvasti kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistyöhön.

Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja organisointitaitoja sekä toimeenpanokykyä. Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan työssä korostuu kiinnostus ihmisten kanssa toimimiseen sekä kyky ja kiinnostus uuden oppimiseen, mukautumiseen ja joustavuuteen. Tehtävässä edellytetään näkemystä kunnallisen kirjasto- ja kulttuuri- ja museotoiminnan kehittämisestä sekä alojen riittävää tuntemusta (Kirjastonhoitaja toimii kirjaston esihenkilönä).

Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja osallistuu Orimattilan kirjaston/kulttuuritalon tilojen ja toimintakonseptin kehittämiseen kaupunkilaisten yhteiseksi olohuoneeksi ja vie eteenpäin toimialansa digitaalisia palveluita. Työssä korostuvat ihmisten johtaminen, verkostomainen työskentely ja hyvät vuorovaikutustaidot. Odotamme valittavalta henkilöltä idearikkautta, hyvää kykyä johtaa niin henkilöstöä kuin prosesseja sekä sitoutumista Orimattilan kaupungin strategisiin päämääriin.

Kelpoisuusehdot
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja kelpoisuusvaatimus on Kirjastolain (29.12.2016/1492) mukainen ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään johtamistaitoa ja perehtyneisyyttä kirjastojen tehtäviin ja toimintaan ja laaja-alaista kulttuuri- ja museoalan tuntemusta. Työ on hallintotyötä, joten hyvät perusohjelmien ICT-taidot ovat välttämättömiä.

Kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee liittää mukaan sähköiseen hakemukseen. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastateltavat kutsutaan haastatteluun puhelimitse 15.12. klo 12:00 jälkeen. Haastattelut järjestetään maanantaina 19.12.2022 klo11:00 alkaen osoitteessa Pappilantie 2, Orimattila.

Työ alkaa 20.2.2023. Valitulta toivotaan mahdollisuutta perehdytysjaksoon tammi-helmikuussa erikseen sovittavana ajankohtana. Virassa noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa.

Täytä hakemus kuntarekry.fi -palvelun kautta 15.12.2022 klo 12:00 mennessä.
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kirjasto-ja-kulttuuritoimenjohtajan-sijaisuus-483295-1/

Lisätietoja:
Sivistysjohtaja Mika Silvennoinen p. 040 541 9082
http://www.orimattila.fi