Artikkelipyyntö

Kirjoituskilpailu H. G. Porthanista ja hänen perinnöstään

Verkkolehti Auraica sekä Porthan-Seura ry. järjestävät kirjoituskilpailun, jonka teemana on Henrik Gabriel Porthan sekä hänen monialainen humanistinen jälkivaikutuksensa tieteessä ja kulttuurissa.

Kilpailussa on kaksi luokkaa, joihin aiemmin julkaisemattomia tekstejä voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi:

* Vertaisarvioidut tiedeartikkelit
* Tiede-esseet.

Kummastakin luokasta julkaistaan 1–3 tekstiä erillisessä vuoden 2024 aikana julkaistavassa Auraican teemanumerossa ja jokaiselle julkaistun tekstin laatijalle maksetaan 350 euron palkinto.

Kilpailutekstit tulee lähettää julkaisun päätoimittaja Mari Välimäelle sähköpostilla (marivaz[at]utu.fi) 15.9.2023 mennessä.

Tarkempia tietoja kilpailusta ja kilpailutekstien laajuudesta: https://journal.fi/aur/kirjoituskilpailu

Kilpailun toteuttamista tukee Suomen tiedekustantajien liitto ry.

 

* * *

Tidskriften Auraica och Porthan Sällskapet utlyser en tävling om professor Henrik Gabriel Porthan och hans mångsidiga humanistiska påverkan för eftervärlden på vetenskapens och kulturens områden.

Opublicerade texter kan lämnas in i två kategorier på svenska, finska eller engelska:

* Referentgranskade vetenskapliga artiklar
* Vetenskapliga essäer

Texter från bägge kategorier publiceras 1–3 bidrag i Auraicans temanummer 2024. För varje publicerad artikel erhåller skribenten ett pris på 350 euro. Auraicas redaktion väljer ut de artiklar som publiceras.

Tävlingstexter för bägge kategorier emottas av tidskriften Auraicas huvudredaktör Mari Välimäki (marivaz[at]utu.fi) senast 15.9.2023.

Mera information om tävlingen och tävlingskategorier: https://journal.fi/aur

 

* * *

Interdisciplinary journal Auraica together with Porthan Society are organizing a writing competition. The theme of the competition is Henrik Gabriel Porthan who acted as a professor of history in the Academy of Turku during the 18th century. The theme also includes Porthan’s wide-ranging after-effect in the humanities, sciences, and culture.

Previously unpublished texts can be submitted to two categories in English, Finnish or Swedish:

* Peer reviewed articles
* Scholarly essays

One to three texts from both categories will be published in a special issue of Auraica during the year 2024. All the writers of published texts will be rewarded with 350 euros.

The texts will be sent to the editor-in-chief Mari Välimäki (marivaz[at]utu.fi) at the latest 15.9.2023. She will also answer if you have any questions.

More information on the competition and on the text categories: https://journal.fi/aur