Työpaikkailmoitus

Kumppanuuspäällikkö Forum Marinumiin

Forum Marinum on meren puolella. Liity joukkoomme ja pääset mukaan näyttämään, mikä meressä on parasta ja ihmeellistä!

Kumppanuuspäällikön määräaikaisena tehtävänä on johtaa yhteistyöverkostomme kehittämistä, käynnistää uudenlaista palvelutoimintaa sekä suunnitella ja neuvotella uusia kumppanuuksia. Sinun innostava osaamisesi luo kokonaisuutta, jossa merelliset elämykset, palvelut ja tapahtumat synnyttävät sekä liiketoiminnallisia mahdollisuuksia että yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Meriluontoa ja saaristoa kosketusetäisyydelle tuova 40 000+ -näyttely on yksi viimeaikaisen verkostotyöskentelyn saavutuksista Forum Marinumissa. Vuonna 2021 avattu näyttely on osa Turun kaupungin käynnistämää kehityshanketta, joka kokeilee ja luo uusia toimintatapoja merialalla toimivien yritysten, matkailutoimijoiden sekä kulttuuripalveluiden välille.  Tämän verkostotyön jatkuminen sekä sille uusien kehityssuuntien luominen on kumppanuuspäällikön keskeisiä tavoitteita.

Edellä kuvatun suhdetoiminnan lisäksi kumppanuuspäällikkö vastaa taloudellisesti kannattavien toimintamallien vastuullisesta kehittämisestä, ja niiden nivomisesta osaksi uutta strategiakauttaan aloittavaa merikeskusta. Forum Marinum toimii alustana kaikkia osapuolia hyödyttävälle yhteistyölle, jonka tuloksena yleisöt ja asiakkaat kohtaavat samalla kun
merellisen ympäristön saavutettavuus ja ymmärrys lisääntyvät.

Työsuhde on kaksivuotinen 1.3.2023 alkaen, mutta sopivan henkilön löytyessä aloituksen ajankohtaan suhtaudutaan joustavasti. Tehtävään valitulta henkilöltä edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa ja käytännön kokemusta vastaavista työtehtävistä. Tehtävässä toimiminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa. Osaat tyydyttävästi ruotsia ja pystyt
käymään kumppanuusneuvotteluja myös englannin kielellä.

Hakijalle on eduksi käytännössä osoitetut kyvyt projektinhallinnassa ja hankeosaamisessa.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot korostuvat monialaisten verkostojen kanssa työskentelyssä.

Toivomme hakijalta kokemusta kaupalliselta alalta, näkemyksellistä otetta tuotteistavaan liiketoimintaan sekä idearikkautta digitaalisuuden hyödyntämisestä kumppanuuksia rakennettaessa.

Arvostamme hakijan ymmärrystä kulttuurialan organisaatioista tai merellisen toimijakentän hahmotusta.

Palkkaus on KVTES:in mukainen. Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköpostitse 12.2.2023 mennessä osoitteeseen

Lisätiedot: Forum Marinum –säätiön toimitusjohtaja Ulla Teräs puh. 050 3424500

Mahdollisiin kysymyksiin vastataan seuraavina aikoina: 27.1. klo 14-15, 31.1. klo 13-14, 3.2. klo 9-11 ja 7.2. klo 13-14.