Työpaikkailmoitus

Luomus hakee yleisötoiminnan päällikköä

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus on Helsingin yliopiston erillislaitos, joka säilyttää ja ylläpitää luonnontieteellisiä kansalliskokoelmia sekä harjoittaa niihin liittyvää tutkimusta, yleisötoimintaa, sekä tiede- ja ympäristökasvatusta.

Nyt Luomus hakee vahvuuteensa YLEISÖTOIMINNAN PÄÄLLIKKÖÄ vetämään yleisöpalvelutiimiä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 11.1.2021 alkaen, tai sopimuksen mukaan.

Monialainen yleisöpalvelutiimi vastaa Luomuksen tiede- ja ympäristökasvatustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä laitoksen sisältöasiantuntijoiden kanssa ja johtoryhmän vahvistamien linjausten pohjalta. Tiede- ja ympäristökasvatustoimintaan kuuluvat tällä hetkellä yleisökohteitten sisällöt, opastukset, työpajat, yleisötapahtumat sekä virtuaaliset sisällöt. Lisäksi tiimi vastaa monikanavaisesta asiakaspalvelusta ja Luomuksen brändinhallinnasta sekä, yhteistyössä yliopiston viestintätiimien kanssa, yleisötoimintaa tukevasta viestinnästä ja markkinoinnista.

Yleisötoiminnan päällikkönä vedät kuusihenkistä tiimiä, johon kuuluvat näyttelytoteutuksen, pedagogian ja markkinoinnin asiantuntijat sekä palveluesimies, joka vastaa noin kymmenen asiakaspalveluhenkilön työstä. Tiimin tehtävänä on edistää luonnontieteellistä ymmärrystä yhteiskunnassa, lisätä kiinnostusta erityisesti Luomuksen ydinalojen tutkimukseen, auttaa kansalaisia ymmärtämään luontokadon ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia, esitellä tutkimusperustaisia ratkaisumalleja ja herättää halua myönteiseen vaikuttamiseen paremman huomisen puolesta sekä tehostaa Luomuksen tulonhankintaa tämän kaiken mahdollistamiseksi.

Käy katsomassa koko hakuilmoitus ja työpaikan tiedot Helsingin yliopiston sivuilta:
https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/yleisotoiminnan-paallikko 

Lisätietoja tehtävästä antavat: Johtaja Leif Schulman, puh. 02941 28884, sekä Varajohtaja Aino Juslén, puh. 02941 28600, 1

Hakuaika päättyy 21.12.2020.