Artikkelipyyntö

Maskuliinisuus esimodernissa Euroopassa -workshop

MASKULIINISUUS ESIMODERNISSA EUROOPASSA

Sukupuoli ja siihen liitetyt määreet ja stereotypiat ovat ikuisuusaiheita. Ne kiinnostivat antiikin auktoreita, olivat lähes pakkomielle keskiajan teologeille ja kukoistivat reformaatioajan uudelleen määrittelyissä. Ne ovat myös yhteiskunnallisten keskustelujen ytimessä tänä päivänä: #MeToo ja toksinen maskuliinisuus ja toisaalta taas incel-liike kimmottavat kommentteja niin populaareilla kuin akateemisillakin areenoilla. Miesten suurempi syrjäytymisriski on myös herättänyt keskustelua. Toisaalla taas uuskonservatismin myötä kiristyvät aborttilait ovat konkretiaa, myös Euroopassa. Menneisyys, varsinkin kuvitteellinen keskiaika, on vahvasti läsnä ideaalisten – ja imaginaaristen – maskuliinisuuksien tuottamisessa. Tätä myös hyödynnetään maailmalla suruttomasti mainostamalla keskiaikaisella miehekkyydellä tavaroita kondomeista avolava-autoihin. Etenkin yhdysvaltalainen alt-right -liike käyttää propagandassaan laajasti antiikin ja keskiajan kuvastoa. Miehiähän ne kotoisat Odinin-soturitkin taitavat olla. Kylmäävin esimerkki väärinkäytöstä lienee ritariromantiikan (tahaton?) imitointi kouluampujan kirjeessä.

Sukupuoli on viimeistään toisen aallon feminismin myötä kiinnostanut akateemista maailmaa, myös historioitsijoita. Vaikka naishistoriasta on käännytty teoriaorientoituneempaan gender-tutkimukseen, on maskuliinisuuksien tutkimuksessa edelleen selkeitä aukkoja.

Juuri vanhempien aikojen gender-tutkimukselle on siis polttava yhteiskunnallinen tarve. Tarttuaksemme tähän tilaisuuteen ja täyttääksemme sekä akateemisen tutkimuksen aukkoja että kommentoidaksemme populaarikulttuurin luomaa vinoumaa Trivium – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies järjestää workshopin maskuliinisuus teemasta 21.10.2019. Workshopin keynote-luennoitsija on Ruth Mazo Karras (Trinity College). Keynote-luennon lisäksi workshop koostuu esitettävistä papereista, niiden kommentoinnista ja keskustelusta.

Kutsumme teemasta kiinnostuneita tutkijoita lähettämään aiheestaan abstraktin 30.6. mennessä osoitteeseen . Workshoppiin ei ole ilmoittautumismaksua. Työkielenä on englanti.