Artikkelipyyntö

Musiikki ja näyttämö

Teatterintutkimuksen seuran kevätpäivä järjestetään perjantaina 28.4.2023 Tampereella Tampereen Työväen Teatterin tiloissa. Kutsumme nyt kevätpäivän seminaariin esitelmiä, jotka tarkastelevat, kartoittavat ja pohtivat erilaisia tapoja yhdistellä musiikkia ja esittävien taiteiden (näyttämötaiteiden) lajeja.

Teatteri on luontaisesti useiden eri aistikokemusten yhdistelmä, samoin kuin esitystaide, tanssi ja sirkus. Musiikki on usein ja monin vaihtelevin tavoin osa esityksiä. Ilmeinen ja nimetty kantava osa se on musikaalissa, oopperassa, operetissa ja muissa musiikkiteatterin lajeissa. Muissakin esityslajeissa musiikilla on erilaisia enemmän tai vähemmän orgaanisia tai itsenäisiä funktioita dramaturgisesti jäsentävästä periaatteesta tai välineestä assosiaatioita tuottavaksi tai tunnelmaa sääteleväksi auditiiviseksi taustaksi. Toisaalta musiikki voi olla oma erillisenä erottuva taideteoksensa näyttämöllä näkyvän rinnalla.

 

Toivotamme tervetulleeksi esitelmiä esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin liittyen (vaan ei rajautuen):

Musiikin ja näyttämön käsitteet

– musiikkiteatteri

– näyttämömusiikki

 

Esitysten osa-alueet

– musiikki ja dramaturgia

  • musiikki esityksen dramaturgisena jäsentäjänä

– musiikki ja teksti

  • ooppera-, operetti- ja musikaalitekstien sisällöt ja dramaturgiat

– musiikki ja skenografia

  • pukusuunnittelu
  • lavastussuunnittelu
  • valosuunnittelu
  • äänisuunnittelu

– musiikki ja esiintyjä

  • musiikki ja esiintyjän kehollisuus
  • laulaminen esityksessä
  • soittaminen esityksessä
  • esiintyminen ja rytmi

– musiikki ja esitystaide

 

Esitysten historialliset, pedagogiset ja kulttuuris-yhteiskunnalliset kytkökset

– musiikkiteatterin ja sen organisaatioiden historia

– musiikkiteatterin ja teatterimusiikin koulutus ja pedagogiat

– musiikkiteatterin asema teatterikentällä

 

Esitelmien pituus on maksimissaan 20 minuuttia. Seminaarissa ei ole etäosallistumismahdollisuutta, eikä esitelmistä tehdä muutakaan videotallennetta.

Lähetä esitelmäehdotuksesi (1000 merkkiä) ja lyhyt bio (300 merkkiä) viimeistään maanantaihin 27.3.2023 mennessä käyttäen osoitteesta https://forms.gle/sXNnQG29Jyht8rJz6 löytyvää lomaketta. Tarvittaessa lisätietoja antaa Anu Koskinen ().