Työpaikkailmoitus

Näyttelyamanuenssi Emmaan

Vielä ehtii hakea osaksi EMMAn osaavaa henkilökuntaa. Hakuaikaa tämä viikko.
 
NÄYTTELYAMANUENSSI
 
EMMA etsii vakituiseen työsuhteeseen taideasiantuntijaa, jolla on näkemystä ja kokemusta taidenäyttelytoiminnasta. Näyttelyamanuenssin tehtävä tarjoaa monipuolisia haasteita ja mielenkiintoisen työn kansainvälisen modernismin ja nykytaiteen ytimessä.
 
Olet mukana sekä näyttelytiimin pitkäjänteisessä että projektikohtaisessa suunnittelutyössä.
Työsi pääpaino on näyttelyproduktioiden vetämisessä ja sisällön tuotannossa. Yhteydenpito kansainvälisiin ja kotimaisiin yhteistyötahoihin sekä taiteilijoihin on sinulle luontevaa. Olet tottunut tekemään yhteistyötä museon eri ammattiryhmien kanssa ja tunnet museaaliset käytännöt. Omaat tutkivan ja ratkaisukeskeisen työotteen. Luonteeltasi olet reipas ja avoin tiimityöntekijä etkä pelkää tuoda omaa näkemystäsi esille.
 
Odotamme sinulta taidealalle soveltuvan koulutuksen lisäksi museaalista ja tuotannollista kokemusta, aiempaa näyttöä kuratoinnista sekä erinomaista taiteentuntemusta kotimaisen ja kansainvälisen nykytaiteen ja/tai modernismin alueella. Design-perehtyneisyys katsotaan eduksi.
 
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää verkostoituneisuutta taidealalla, organisointitaitoa, paineensietokykyä, projektinhallinta- ja tiimityötaitoja sekä kykyä kantaa vastuuta asiakokonaisuuksista. Erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin ja englannin hyvä hallinta kuuluvat työn vaatimuksiin. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Mikäli haluat olla mukana luomassa vaikuttavia sisältöjä yhdessä Suomen merkittävimmistä taidemuseoista, täytä hakemuksesi 23.8. mennessä EMMAn nettisivujen kautta. Liitä mukaan vapaamuotoinen hakemus ja CV.
http://www.emma.museum/avoimet-ty%C3%B6paikat
 
Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan.