Työpaikkailmoitus

Poliittisen historian yliopisto-opettaja / Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä. Tarjoamme mielenkiintoisia urapolkuja, kannustamme jatkuvaan oppimiseen ja panostamme yhteisömme hyvinvointiin. Tule meille tekemään työtä, jolla on merkitystä muuttuvassa maailmassa!

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on parin tuhannen yliopistolaisen aktiivinen tiedeyhteisö. Tiedekunnan tieteenalat muodostavat monipuolisen ja täydentävän kuvan yhteiskunnasta. Tutkimuksemme ytimenä on yhteiskunnan ja sen toiminnan että yksiön valintojen analysointi.

Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

Poliittisen historian yliopisto-opettajan sijaisuus ajalle 1.8.2023-31.12.2024

Tehtävä sijoittuu Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitokseen, poliittisen historian oppiaineeseen.
Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu:

 • Tutkielmien ohjausta
 • Luento- ja pienryhmäopetusta
 • Omaa tieteellistä julkaisutoimintaa

Valittavan edellytetään myös osallistuvan opetuksen kehittämiseen sekä opintojen ohjaukseen ja opetusyhteistyöhön eri tiedekuntien välillä ja hoitavan muita yliopisto-opettajalle osoitettavia tehtäviä. Hänen vastuualueeseensa kuuluu aineopintojen European Studies -kokonaisuus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä tiimityötaitoja sekä nimenomaan poliittisen historian tutkimus- ja opetuskentän tuntemusta.

Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään:

 • Tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • Hyvää opetustaitoa

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon:

 • Laaja tehtäväalueen osaaminen
 • Pedagoginen koulutus
 • Taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti
 • Opetusnäyte
 • Viimeaikainen julkaisutoiminta
 • Muut akateemiset meriitit

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä (36 §). Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössämme ja kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta hakemaan avoimia tehtäviämme. Lue lisää meistä työnantajana Tervetuloa meille töihin -sivulta.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 4 – 6 mukaisesti. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Palkkaus aiemmasta kokemuksesta ja osaamisesta riippuen on tehtävän alussa noin 2800 – 4100 euroa/kk. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakemukseen on liitettävä:

 • CV
 • Julkaisuluettelo
 • Akateeminen portfolio tiedekunnan ohjeen mukaan  (Ohjeet akateemiseen portfolioon)
 • Kolme hakijan tehtävän hoitamisen kannalta tärkeäksi arvioimaa julkaisua
 • Muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen

Ohjeet ansioluettelon, julkaisuluettelon ja akateemisen portfolion tekemistä varten ovat sivulla Rekrytointi, opetustaito ja dosentuuri yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Sähköisessä eRekry-järjestelmässä kuhunkin liitekohtaan voidaan lisätä vain yksi liite. Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista. Julkaisujen osalta tulee ottaa huomioon, että järjestelmä sallii vain pakatun (.zip) muodon. Tämän .zip-tiedoston sisään voi liittää useampia tiedostoja.

Lisätietoja tehtävästä: professori Vesa Vares, 029 450 2868, vesa.vares[@]utu.fi. Lisätietoja rekrytointiprosessista: henkilöstöasiantuntija Sanna Joronen, 029 450 2524, sanna.joronen[@]utu.fi

Hakemukset tulee jättää viimeistään 30.3.2023 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen on tehtävän tiedoissa osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat.