Työpaikkailmoitus

Projektitutkija Suomen Ilmailumuseoon

Suomen Ilmailumuseo tallentaa ja ylläpitää Suomen monipuolisinta siviili-, harraste-, viranomais- ja sotilasilmailun historiaan kuuluvaa kokoelmaa. Museo on sopinut Kansallisarkiston kanssa vastaavansa ilmailuun liittyvien henkilöiden yksityisarkistojen vastaanottamisesta ja säilyttämisestä. Suomen Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja Trafiikki-museoverkoston jäsen. Museon toimintaa ohjaavat uteliaisuuden, vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden arvot.  Museo sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien äärellä Vantaan Aviapoliksessa ja sitä ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Museon strategiakautta 2024–2027 määrittää vahvasti Uusi Ilmailumuseo -hanke.

Suomen Ilmailumuseo hakee projektitutkijaa 3 kk ajalle (1.8. –31.10.2024 tai sopimuksen mukaan). Projekti toteutetaan Svenska kulturfondenin myöntämän apurahan (Arkivarbete med Atle Blomqvists privatarkiv och korrespondens, beviljade från Aero -fonden) turvin.

Projekti sisältää keksijä ja ilmailija Atle Blomqvistin henkilöarkiston ja ruotsinkielisen kirjeenvaihdon järjestämistä ja kuvailua. Työ tapahtuu Suomen Ilmailumuseon tiloissa Vantaan Aviapoliksessa.

Atle Blomqvist (23.8.1903–9.1.1985) oli suomalaisen lentokonerakentamisen ja ilmailun pioneeri, ja hänet tunnetaan ilmailuhistoriassa etenkin lentokoneen suunnittelun aloittamisesta syksyllä 1925 yhdessä teknikko Emil Nybergin kanssa, ja koneen saattamisesta lentokykyiseksi kevättalvella 1926.

Atle Blomqvistin arkiston järjestäminen edistää Ilmailumuseon kokoelmien saavutettavuutta tutkijoille ja suurelle yleisölle, ja sitä tullaan hyödyntämään jo Uuden Ilmailumuseon perusnäyttelyuudistuksessa. Projektin merkityksellisyys on erityisesti siinä, että ilmailun varhaisvuosiin sijoittuva Blomqvistin aineisto on museon laajin kirjeenvaihtoa sisältävä henkilöarkisto, joka liittyy useisiin suomalaisiin varhaisiin konetyyppeihin. Blomqvistin arkisto sisältää myös laajan sarjan kirjeenvaihtoa 1920–1980-luvulta ilmailualan keskeisten vaikuttajien kanssa.

Edellytämme hakijalta tehtävään soveltuvaa koulutusta, museo- tai arkistoalan työkokemusta sekä valmiuksia järjestää, luetteloida ja kuvailla henkilöhistoriaan liittyviä arkistokokonaisuuksia, jotka ovat sekä suomen- että ruotsinkielisiä. Tehtävä soveltuu myös maisteriopintojen loppuvaiheessa olevalla opiskelijalle, jos em. osaaminen täyttyy. Hakijalta edellytetään hyvää ruotsin ja suomen kielen kirjallista taitoa sekä erityisesti kykyä viestiä projektin etenemisestä myös sosiaalisessa mediassa. Lisäksi edellytetään riittäviä ICT-taitoja ja kykyä itsenäiseen, kriittiseen työskentelyyn. Tukena työssä on Ilmailumuseon intendentin johtama nelihenkinen kokoelmatiimi, ja työn ohjauksesta vastaa kokoelmien tietopalveluista ja arkistosta vastaava amanuenssi.

Työaika on 36,25 tuntia viikossa ja noudatamme yksityisten museoiden työehtosopimusta. Tehtäväkohtainen palkka koostuu peruspalkasta, joka on 2500 euroa/kk sekä mahdollisesta työkokemuslisästä. Tehtävä täytetään yhden (1) kuukauden koeajalla 1.8.2024 lähtien tai sopimuksen mukaan jo aiemmin kesäkuussa.

Lisätietoja tehtävästä antaa 12.4. klo 10–16 ja 16.4. klo 10–16 intendentti Matias Laitinen, p. 040 5757783, .

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan maanantaihin 22.4. klo 09.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen .

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun toukokuun alussa.