Työpaikkailmoitus

Projektitutkijoita Työväenmuseo Werstaalle

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS on valtakunnallinen työelämän ja sosiaalihistorian vastuumuseo, joka toimii Tampereella, Finlaysonin historiallisella tehdasalueella. Lisäksi työväenmuseo ylläpitää kahta pienempää museokohdetta: Kuurojen museota ja Lenin-museota. Toiminta-ajatuksemme kiteytyy sanapariin ”reilusti historiaa”. Etsimme ammattitaitoiseen joukkoomme kahta projektitutkijaa määräaikaisiin työsuhteisiin. Tarjoamme mielenkiintoisen työympäristön ja hyvät työtoverit kehittyvässä museossa.

Museo toteuttaa vuonna 2024 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Juhlivat yhteisöt -hankkeen. Tässä aineettoman kulttuuriperinnön digitointihankkeessa dokumentoidaan kolmea yhteisöllistä juhlaa sekä digitoidaan niihin liittyviä läpikäymättömiä aineistoja museon kokoelmista. Kokonaisuus jaetaan lähtökohtaisesti kahdelle projektitutkijalle.

A. PROJEKTITUTKIJAN tehtävät liittyvät Kuurojen kulttuuripäivien aineettomaan perintöön. Kuurojen kulttuuripäivät on kahden vuoden välein järjestettävä tapahtuma, johon voi osallistua jopa kolmannes Suomen viittomakielisestä yhteisöstä. Vuodesta 1956 lähtien järjestetyssä tapahtumassa kilpaillaan eri taidelajeissa, kuten lavaesityksissä, kuvataiteissa, käsitöissä ja valokuvataiteessa. Tapahtumalla on tärkeä yhteisöllisyyttä luova ja ylläpitävä merkitys.

Hankkeessa keskitytään 10.-12.5. Tanssin talolla järjestettävien 32. kuurojen valtakunnallisten kulttuuripäivien dokumentointiin sekä Kuurojen museon kokoelmissa olevien menneiden kulttuuripäivien aineistoihin. Museon kokoelmiin sisältyy Kuurojen Kulttuurikeskuksen johtajan Raija Niemisen (1937-2004) aineisto. Nieminen oli keskeinen tekijä kuurojen kulttuuripäivien järjestelyissä.

Hankkeessa dokumentoidaan, digitoidaan ja luetteloidaan ennen muuta valokuva-aineistoa museokokoelmiin.

Viittomakielen taito ja kokemus museokokoelmien luetteloinnista ovat eduksi tehtävässä onnistumiselle. Arvostamme lisäksi kiinnostusta kuurojen historiaan, järjestelmällisyyttä, yhteistyökykyä, reipasta mieltä, ripeitä otteita sekä sujuvia atk-taitoja. Kolmen kuukauden työsuhde on määräaikainen ja ajoittuu kevätkesään. Työaika on 36 h 15 min viikossa ja palkka perustuu yksityisten museoiden työehtosopimuksen 2. vaativuusryhmään (2020,96 euroa). Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista lisää koulutuksen ja kokemuksen mukaan. Werstaalla noudatetaan yksityisten museoiden työehtosopimusta ja tehtävässä on kuukauden koeaika.

B. PROJEKTITUTKIJAN tehtävät liittyvät työväen vapun ja leimautumispäivien aineettomaan perintöön. Toukokuun 1. päivänä juhlittavan vapun tavat ovat yleisesti tunnettuja ja työväelle tärkeimpiä perinteitä ovat olleet näyttävät vappumarssit, juhlat, musiikki ja kunniakäynnit haudoilla. Leimautumispäivät eli Leimarit ovat puolestaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen vuodesta 1988 jatkunut juhlatilaisuus, joka on tänä päivänä jo oleellinen osa aineetonta kulttuuriperintöä. Leimareita järjestetään useita kertoja vuodessa.

Hankkeessa keskitytään vapun ja Leimareiden dokumentointiin sekä näistä juhlista kertoviin aineistoihin Työväenmuseo Werstaan kokoelmissa. Esimerkiksi työväen vappuun liittyviin kokoelmiin sisältyy muun muassa lippuja, banderolleja, vappumerkkejä ja julisteita sekä takavuosien vappujuhlista otettuja vappukuvia. Hankkeen aikana kerätään myös tämän päivän kulttuuriperintöä sekä tuotetaan käyttökelpoista aineistoa Finnaan.

Kokemus museokokoelmien luetteloinnista ja soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ovat välttämättömiä tehtävässä onnistumiselle. Arvostamme lisäksi kiinnostusta aineettomaan perintöön, järjestelmällisyyttä, yhteistyökykyä, reipasta mieltä, ripeitä otteita sekä sujuvia atk-taitoja. Viiden kuukauden työsuhde on määräaikainen. Työaika on 36 h 15 min viikossa ja palkka perustuu yksityisten museoiden työehtosopimuksen 2. vaativuusryhmään (2020,96 euroa). Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista lisää koulutuksen ja kokemuksen mukaan. Werstaalla noudatetaan yksityisten museoiden työehtosopimusta ja tehtävässä on kuukauden koeaika.

Hakemuksessa tulee selvästi ilmoittaa, kumpaan tehtävään (A-B) hakemus kohdistuu. Jos hakija on kiinnostunut molemmista tehtävistä, yksi hakemus riittää. Hakemukset tulee toimittaa perjantaihin 8.3.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen . Sähköpostiviestin otsikkokenttään merkitään haettavat tehtävät (A-B). Osa työnhakijoista kutsutaan haastatteluun viikoilla 11-12. Päätös tehtäviin valituista lähetetään sähköpostilla hakijoille 31.3.2024 mennessä.

Lisätietoja antaa kokoelmapäällikkö Leena Ahonen. p. 050 440 1164, .